Vijesti

Pobjedom Liberalne partije na izborima, humanizacija i ljudsko dostojanstvo su nadjačali dehumanizaciju i mržnju u kanadskom “Kulturnom mozaiku”

Pobjedom Liberalne partije na izborima, humanizacija i ljudsko dostojanstvo su nadjačali dehumanizaciju i mržnju u kanadskom “Kulturnom mozaiku” 
Izborna priča Konzervativne partije o “sirijskim izbjeglicama kao potencijalnim teroristima”, “osporavanje prava na nošenje niqaba na ceremoniji primanja državljanstva”, uvođenje “telefonske linije za prijavljivanje komšija koji navodno uživaju u djelima barbarske kulturne prakse”, što je samo prikriveno ime za islam, nije urodila plodom već, se pokazala kontraproduktivnom i pogubnom za konzervativne glasove. Nije ovom retorikom samo bio iskazan animozitet prema islamu, već zadavanje udaraca kanadskom društvenom sistemu – “Kulturnom mozaiku”, koji je uspješno implementiran 1971. godine usavajanjem historijske “Povelje sloboda i prava građana”, historijskom dokumentu koji je pobjedio tada rastući nacionalizam u Kanadi.
Pobjedom Justina Trudeau-a spašen je kanadski društveni model “Kulturni mozaik” koji je minulih 10 godina bio pod udarima Konzervativne partije u korist implementacije američkog društvenog modela “Melting pota”.
Kanada tako ostaje svjetski lider u afirmaciji društvenog približavanja kultura i nacija, što se ostvaruje poštovanjem ljudskih prava i sloboda i izgradnjom društva zasnovanog na uključivosti, toleranciji, priznavanju, prihvatanju i poštovanju drugog i drugačijeg. Kanađani su nedvosmisleno pokazali da “Kulturni mozaik” ne počiva na “moralnom relativizmu” koji ubrzano cijepa evropsku multikulturu, i da pitanja iz spektra “barbarske parkse” poput, “nasilne udaje”,” mutilacije žena”, tretiranja “žena kao stvari” oblaćenjem u burke i slično, izazivali su osudu kanadskog biračkog tijela. Svjetski lideri trebali bi upamtiti riječi pobjednika kanadskih izbora Justin Trudeau-a, izrečene dan poslije izbora u Montrealu, sjedištu provincije Quebec čije su sumnje u multikulturlizam inspirisane francuskim sekularizmom – “Pobijedili smo strah nadom…Pobijedili smo cinizam teškom borbom…Pobijedili smo negativnu politiku podjela sa pozitivnom vizijom koja okuplja sve građane zemlje zajedno…To je ono što pozitivna politika može učiniti…” Ove fascinanatne poruke mladog Trudeau-a ne stoje samo u jakom kontrastu sa riječima ranijeg neprikosnovenog lidera Harpera, ili, aktuelnog republikanskog kandidata Trumpa, već, isto tako su dobra lekcija Kanade za lidere u mnogim evropskim zemljama.
Povratak humanizacije i ljudskog dostojanstva u “Kulturni mozaik” je pobjeda društvene integracije i uključenosti, pobjeda jednakog tretmana svih ljudi bez obzira na vjeru, naciju, boju kože, pol, pobjeda tolerancije, priznavanja, prihvatanja, poštovanja drugog i drugačijeg. Kanađani su tako razotkrili i potpuno odbacili tehnologiju proizvodnju mrženje, dehumanizacije, straha i frustracija kao izuma modernih nacionalističkih esktremista u osvajanju glasova i dolaska do pobjeda na izborima.

Vijesti: