Vijesti

Zahvala

Institut za istraživanje genocida, Kanada { IGK} se zahvaljuje mnogobrojnim prijateljima istine i pravde, mnogobrojnim borcima za zaštitu ljudskih prava i sloboda koji su došli na veće sa IGK i tako podržali ovu naučno istraživačku insttuciju Kompleksnost problema genocida zahtijeva da se na više razina govori i djeluje, a jedna od njih estetičko-umjetnička i poietička je izuzetno važna.

Institute for Research of Genocide, Canada {IGC} is grateful to the many friends of truth and justice and many fighters for human rights and freedoms who have come at the evening with the IGC and so supported this, scientific research institution. The complexity of the problem of genocide requires that the multi-level talks and acts, and one of them are aesthetic, artistic and social groups are extremely important.  

Vijesti: