Vijesti

Oni svakodnevno rad bošnjačkih i bosanskohercegovačkih organizacija u Kanadi čine boljim

Oni svakodnevno rad bošnjačkih i bosanskohercegovačkih organizacija u Kanadi čine boljim

U ime sjevernoameričkih Bošnjaka, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} se zahvaljuje kanadskim bošnjačkim volonterima,  koji kontinuirano pokazuju ljudsko i humano lice i duži niz godina nesebično odvajaju svoje slobodno vrijeme da bi pomgli rad bošnjačkih i bosanskohercegovačkih organizacija i zajednica u Kanadi.

 Svijetli primjer dobrovoljog rada za svoj narod i svoju domovinu od strane: Ismete i Mirsada Smajića, Midhe Čehajića, Mine i Edina Kajtazovića, Suade i Huseina Čehića,  Edine i Mirsada Šarića, Osmane i Hamdija Torlaka, Envera Terzića, Sabine Bašić, Edite Arnautović i drugih trebaju biti primjer sadašnjim i budućim generacijama kako se treba odnositi prema organizacijama i zajednicama koje se bore za očuvanje i jačanje bošnjačkog bića i bosanskohercegovačke kulture, historije, tradicije.

 Bez dobrovolčjnog rada navednih humanista nebi bila moguća borba za odbranu i jačanje bošnjačkog bića i bosanskohercegovačke kulture, tradicije, historije na sjevernoameričkim prostorima u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku. Oni su nas podsjetili da na ovom prostorima postoje mnogobrojni pojedinci, koji na različite načine pomažu da se nikada ne zaboravi bošnjačko nacionalno biće, bosanski jezik, bosanskohercegovačka slavna historija, kultura, tradicija. Tako ne samo da brane i jačaju bošnjačku i bosanskohercegovačku bogatu tradiciju, već i bogare kanadski Kulturni mozaik. Jedna do najhumanijih stvari koje čovjek može da uradi je da čuva i jača svoju kulturu, tradiciju, duhovnost, jezik daleko od svoje domovine.

Zato vam se liderska nacionalna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka zahvaljuje uz nadu da će te i u budućnosti svojim doborovoljnim radom činiti naš rad mnogo lakšim i uspješnijim. Istovremeno pozivamo i druge američke i kanadske Bošnjake da krenu vašim potem.

Hvala vam.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: