Vijesti

Javni apel međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda

 

17. 11. 2015.

 

Javni apel međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda

 

Dignite svoj glas protiv novog vida agresije na žrtve torture koncentracionih logora

 

Jedan od najznačajnijih agresorskih načina provođenja u djelo etničkog čišćenja u agresiji na BiH, kojeg su počinili bosanski Srbi i njihovi saveznici Srbija i Crna Gora u stvaranju zločinačkog projekta Velika Srbija, bili su zloglasni koncentracioni logori. Za mnoge Bošnjake poslednja stanica u njihovim životima, nakon dugog mučenja, su bili upravo zloglasni logori.

 

I ako postoji pravni okvir za donošenje zakona o pravima žrtava torture – međunarodne rezolucije -  {Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka i rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda iz 2006.}, BiH ni 20 godina nakon agresije i genocida nema krovni zakon kojim bi štitila prava osoba koje su prošli kroz brojne logore. BiH je temeljem međunarodnih konvencija koje su u sastavu Ustava obavezna da izvrši reparaciju žrtava torture koja, između ostalog, podrazumijeva i naknadu nematerijalne štete. Rezolucija Ujedinjenih nacija je obavezala države članice da učine ove postupke što bezbolnijim i što više ih prilagode žrtvama jer se radi o osobama koje su mnogo propatile. To su ljudi koji i dan danas trpe veliku duševnu bol i imaju posljedice.

 

Međunarodni krivični tribunal za područje bivše Jugoslavije je presudama utvrdio krivično djelo ratnog zločina protiv čovječnosti u koncentracionim logorima širom BiH, te osudio odgovorne za taj zločin. Krivično djelo ratnog zločina protiv čovječnosti ne zastarijeva, niti zastarijevaju tužbeni zahtjevi žrtava torture u koncentracionim logorima.

 

Međutim država BiH prema žrtvama torture nema sluha. Naprotiv, učinila je sve da im sistemski učini nedostupnim njihova prava. Svjesno se išlo na to da bivši logoraši ne dobiju prava, a razlozi su sasvim političke prirode. Država očigledno želi da izbjegne obaveze prema žrtvama torture, pa tako sudovi zauzimaju stavove na način koji odgovara određenoj političkoj opciji.  Institucije u BiH nisu našle za shodno da urade ni minimum od potrebnog a to je da bar uredno evindetiraju sve one koji su prošli kroz zloglasne kazamate koncentracionih logora pogotovo u manjem bosanskohercegovačkom entitetu. Republika Srpska je nastala na temeljima najstrašnijih zločina protiv čovječnosti, kao što su zločin genocida i najsuroviji zločini u kazamatima koncentracionih logora.

 

Danas bivši logoraši u BiH opet žive u strahu kada će im doći rješenje sa suda. Presudama sudskih organa u entitetu Republika Srpska tužbeni zahtjevi logoraša su odbijeni kao neosnovani, a logoraši obavezani na plaćanje sudskih troškova. Žrtve logora moraju platiti hiljade eura sudskih troškova entitetu Republika Srpska, koju su tužili zbog mučenja, te im se plijeni imovina. Zbog navodne prakse sudova u manjem bosanskohercegovačkom entitetu da bivšim logorašima zbog zastare slučaja šalju zahtjeve za naplatu sudskih troškova, logoraši  ponovo prolazi kroz torturu.

 

Polazeći od činjenice da utvrđena krivična djela ratnog zločina protiv čovječnosti u logorima ne zastarijeva i da je država ta koja mora snositi odgovornost, a da  država BiH još ostaje nijema na prava bivših logoraša, te da bivši logoraši u BiH moraju ponovo trpiti, osjećajući se ponovo poniženo zajedno sa svojim porodicama, pozivamo vas da dignete svoj autoritativni glas i zaštite žrtve torture u koncentracionim logorima u agresiji i genocidu na BiH koje su sada žrtve vlastite države.

 

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}

Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK}

 

 

 

 

November 17, 20125.

Public appeal to the international organizations for the protection of human rights and freedoms

Raise your voice in defence of the rights of victims of torture and concentration camp survivors in Bosnia and Herzegovina

 

Although a legal framework exists for the adoption of laws on the rights of victims of torture (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the UN Convention on war crimes), Bosnia and Herzegovina has yet to implement a legal framework with which to protect the rights of people who have survived numerous concentration camps - even twenty years after the beginning of the war of aggression and genocide against its citizens.

 

Bosnia and Herzegovina’s constitution is founded on international conventions which require it to make reparations to victims of torture. This includes, among other things, non-material damages.

 

The resolutions of the United Nations obligates member states to make this process as painless as possible for the victims, and adapted to their needs to whatever extent possible. After all, they have already suffered greatly. Even today, these people continue to suffer enormous psychological consequences as a result of their wartime experience.

 

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has, in its judgments, established that war crimes, and crimes against humanity, occurred in these camps, and has sentenced those responsible for these crimes.

 

There is no statute of limitations on war crimes, or crimes against humanity. Likewise, there is no statute of limitations for concentration camp survivors who wish to bring up criminal charges against those who imprisoned and tortured them. However, the Bosnian government has turned a deaf ear towards victims of torture and has done everything it can to systematically make it impossible for victims to attain justice.

 

There has been a conscious effort to deny concentration camp survivors their rights, and the reason for this appears to be political. The state clearly wants to avoid fulfilling any obligation towards the victims of torture and concentration camps, and so the Bosnian courts take positions that suit the will of the nation’s politicians.

 

In their judgements, the judicial authorities in the Serbian Entity of Republika Srpska routinely reject the victims’ accusations as being unfounded. Former concentration camp survivors then find themselves in a position where they are then obliged to pay exorbitant legal fees for court proceedings . As a result of this alleged practice, former concentration camp inmates are left feeling re-traumatized - as though they are being made to relive the torture they once experienced.

 

Given the fact that: 1) there is no statute of limitations on criminal charges for war crimes and crimes against humanity (in particular in the context of concentration camps), and that 2) the state itself bears responsibility for ensuring that justice is attained, and that 3) the Bosnian government still remains silent on the rights of former detainees - we are inviting you to raise your authoritative voice and to protect the victims of torture in concentration camps in the war of aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina - individuals who are now being re-victimized by their own country.

 

Congress of North American Bosniaks {CNAB}

Institute for Research of Genocide, Canada {IGC}

 

 

Vijesti: