Vijesti

Veoma zanimljiv razgovor sa zamjenikom ambasadora BiH u Kanadi, Fuadom Đidićem prilikom njegovorg boravka u Torontu na Akademiji povodom Dana državnosti BiH.

Veoma zanimljiv razgovor sa zamjenikom ambasadora BiH u Kanadi, Fuadom Đidićem prilikom njegovorg boravka u Torontu na Akademiji povodom Dana državnosti BiH.

Kanadski Bošnjaci su obogatili kanadski Kulturni mozaik. Njihove organizacije i zajednice su postale važna konekcija između Kanade i BiH, ali i obećavajući ekonomski, kulturni, akademski potencijal. U tom smislu pored političke i ekonomske diplomacije, Ambasada BiH u Kanadi treba više raditi na razvijanju  i kulturne diplomacije u čemu bošnjačke organizacije i zajednice mogu mnogo pomoći. Od predstavnika ambasade zatraženo je da se inteziviraju zvanični pregovori o Sporazumu o socijalnom osiguranju između Kanade i BiH. Takođe je konstatovano da je neophodno obnoviti zahtijev za ponovno otvaranje ambasade Kanade u BiH. Više desetina hiljada građana Kanade porijeklom  iz BiH to zaslužuje. Kanada kao članica Upravnog odbora za implementaciju mira u BiH treba da ima svoju ambasadu u BiH. Nadamo se da će nova Liberalna vlada Kanade ponovo otvoriti ambasadu Kanade u BiH.

Emir Ramic

Vijesti: