Vijesti

PAŽNJA AKCIJA

PAŽNJA AKCIJA

IGK: Pozivamo sve bosanskohercegovačke organizacije i zajednice, sve prijatelje istine o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima, te prijatelje pravde za žrtve tih zločina da prigodnim manifestacijama obilježe 9. januar kao Dan početka genocida nad Bošnjacima i Hrvatima u BiH

Svi oni koji danas slave dan Republike Srpske, slave i agresiju i genocid. Republika Srpska nije nastala nekakvim odlukama nekakvih skupština. Ono što oni danas slave je nastalo na kricima i vapajima stotina hiljada žrtava, na kostima ubijene djece, na silovanjima Bošnjakinja, na mučenjima u logorima. Kako je nastala u nepravdi, tako će nestati u pravdi, koja će kad tad doći. Prihvatajući 9. januar za godišnjicu Republike Srpske, bosanski Srbi su prihvatili naslijeđe Karadžića, Mladića i Krajišnika. Slavlje koje se stvara nastavak je nacionalističke politike putem Milorada Dodika koji od Republike Srpske pravi zasebnu teritoriju kojom se zapravo srpski narod izolira i dovodi u bezizlazan položaj, jer Bosna i Hercegovina je internacionalno priznata država srpskog kao i bošnjačkog i hrvatskog naroda. Obilježavajući 9. januar kao dan Republike Srpske, bosanski Srbi nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat djelovanja tih zločina. Insistiranje na obilježavanju ovog datuma direktno znači podržavanja politike koja je dovela do agresije i genocida.

http://instituteforgenocide.org/?p=10884&lang=bs

ACTION ALERT

IGC: We invite all organizations and communities, friends of the truth and friends of justice to occasional events mark the 9. January as the Day of the beginning of the genocide against Bosniaks and Croats in Bosnia and Herzegovina

All those who celebrate January 9th are celebrating the aggression and genocide. The entity of Republika Srpska has not been established through sound decisions or proper assemblies. What they are celebrating on this day is built on the sights of hundreds of thousands of victims, the bones of the murdered children, the rape of Bosniak women, and of all those tortured in concentration camps. The entity of Republika Srpska may have been created on the basis of injustice but it will fade away as a result of justice, which will eventually come. Accepting January 9th as the anniversary of the entity of Republika Srpska, Serbs have accepted the legacy of war criminals Karadzic, Mladic and Krajisnik. The celebration of this date in allows politicians such as Milorad Dodik to carry on the genocidal legacy of Serb nationalism through political means. The truth of the matter is that the separate entity created for the Serb people is actually isolating the Serbs and leading to further stalemate since Bosnia and Herzegovina is a country for all ethnic groups – Bosniaks, Croats and Serbs. Marking January 9th as a “day of the entity of Republika Srpska Serbs are subconsciously recognizing the aggression and genocide that has been committed on the non-Serbs to create this entity. It is a de facto recognition of aggression and genocide committed between 1992 to 1995. Insistence on marking this date directly supports the policies that led to the aggression and genocide.

http://instituteforgenocide.org/?p=10881

Vijesti: