Vijesti

Bosna

Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju nesretnu povijest, jedina koja je uvijek bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko trajanje, da jedina nije dospjela do nacionalnog duha i ideje, i do nacionalne državne konstitucije.

Bosnia is being herself throughout her long unfortunate history, the only principle which has always been integral in terms of territory and unique as historical existence, and the only principle that has not reached the national spirit or idea or the national state constitution.

Vijesti: