Vijesti

Proces evroatlanske integracije BiH

Proces evroatlanske integracije BiH je i proces unutrašnje državne i društvene reintegracije BiH. Evroatlanska integracija BiH i državna i društvena reintegracija BiH je put do istine, pravde i pomirenja. Interesantan razgovor sa Senadom Šepicem u Atlanti.

Vijesti: