Vijesti

POVODOM DANA MATERNJEG JEZIKA: JEZIK JE PITANJE KULTURE, IDENTITETA, NARODA I DRŽAVE

POVODOM DANA MATERNJEG JEZIKA: JEZIK JE PITANJE KULTURE, IDENTITETA, NARODA I DRŽAVE

 

Međunarodna zajednica je utvrdila Dan maternjeg jezika zbog potrebe da se očuva to najveće kulturno blago jer nestankom jezika dolazi do velikog duhovnog osiromašenja svjetskog čovječanstva i može se dogoditi da se takvom redukcijom maternjih jezika i stvaralaštva, koje je nastalo na njemu, dođe do toga da svi postanu jedan narod i govore jednim jezikom. To bi zapravo značilo prestanak postojanja čovječanstva jer Bog i priroda stvorili su čovječanstvo tako da se ljudi međusobno razlikuju i pripadaju raznim narodima te da njegujući svoju kulturu, tradiciju i jezik obogaćuju život ljudi .

Kazao je da je u Bosni i Hercegovini prisutan drastičan slučaj pokušaja da se ospori postojanje maternjeg jezika i njegovog imena “bosanski jezik” iako je on najtrajniji i najviše dokumentiran jezik. Ukoliko danas čitate neke historijske dokumente ili natpise na stećcima moći ćete razumjeti šta tamo piše, što nije slučaj s drugim jezicima jer je staroslavenski i crkvenoslavenski jezik sasvim drugo od bosanskog. U BiH se osporavaju mnoge slobode, ali kada se osporava jezik osporava se biće čovjeka, te osporavanje bosanskoga jezika znači osporavanje Bošnjaka kao naroda, njihove historije i kulture. Jezik je pitanje kulture, identiteta, naroda i države. Činjenica da imamo problema kada je riječ o razumijevanju i znanju o “bosanskom jeziku”, u BiH nas još više obavezuje da govorimo o tome i da naučnom argumentacijom elaboriramo sva pitanja koja su bila potisnuta i negirana. Manipuliranje jezikom događa se tamo gdje nauka ne radi onoliko koliko bi trebala, a iako oni koji se bave jezikom rade na ovom pitanju problem predstavlja to što bosnistika, nauka koja se bavi istraživanjem i normiranjem bosanskog jezika, nema podršku države. Apelujemo na društvo i institucije, da se osvijeste i shvate da je pitanje jezika ne samo nacionalno i općekulturno pitanje nego i pitanje funkcioniranja države i položaja naroda unutar države.

Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se 21. februara. Generalna skupština Ujedinjenih naroda priznala je rezolucijom ovaj praznik. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježavaju zemlje članice UNESCO-a da bi promovirale jezičku i kulturnu raznolikost, te multilingvizam.

Vijesti: