Vijesti

Dear Mayor Fred Eisenberger and dear Councillor Maria Pearson

 

Dear Mayor Fred Eisenberger and dear Councillor Maria Pearson

The Bosnian Canadian Community wants to thank you for all the support you've given for our homeland Bosnia and Herzegovina. Your decision has a strong message to those that continually deny the Independence Day of Bosnia and Herzegovina.

Poštovani gradonačelnik Fred Eisenberger ipoštovana zastupnica Maria Pearson

Bosanska kanadska zajednica želi da vam se zahvali za kontinuiranu podršku za našu domovinu Bosnu I Hercegovinu. Vaša odluka ima snažnu poruku onima koju kontinuirano negiraju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Emir Ramić

Vijesti: