Vijesti

Emir RAMIC

Velikonacionalističke težnje baziraju se na principu pretvaranja činjenica u laži. Istina se ignorira i prešućuje. Pravda je na gubitku. Strategija neurolingvističkog ponovnog uokvirivanja kroz prihvaćanje velikonacionalističkih stereotipa prevazilazi individualno i postaje grupna - nacionalna obaveza. Ovo je provjereni metod za manipulaciju ljudima nakon agresije i genocida. Dekonstrukcija velikonacionalističkih stereotipa neophodna je za konstrukciju kulture pamćenja kao puta dolaska do istine i pravde u ime kulture dijaloga,  tolerancije, priznavanja, prihvatanja, poštovanja drugog i drugačijeg.

Emir Ramić

Vijesti: