Vijesti

Mostar

Pucanj u jedinstveni Mostar je pucanj u Ideju Bosne i bosanski duh, u čovjeka i civilizaciju. Podjela Mostara je dio smišljene, kontinuirane kampanje i udruženog zločinačkog poduhvata protiv Bosne I Hercegovine. Oni koji prizivaju podjelu Mostara ne mogu pripadati Bosni i Hercegovini, Ideji Bosne i bosanskom duhu, čovjeku i civilizaciji. Oni pripadaju neljudima. 

Emir Ramic

Vijesti: