Vijesti

Saopcenje KBSA

U ime američkih i kanadskih Bošnjaka, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} smatra da je prvostepena presuda Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju {MKSJ} četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju  potpuno u suprotnosti sa normama međunarodnog humanitarnog prava i sa raspoloživim relevantnim dokazima.

 

Kako bi oslobodili Šešelja, većina sudija je zanemarila sva pravila međunarodnog humanitarnog prava koja su postojala prije stvaranja suda, kao i sve primjenjive zakone utvrđene nakon osnivanja suda.

 

Postoji relevantni dokazi da je postojao udruženi zločinački pothvat na čelu sa srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem sa ciljem progona svih nesrba iz teritorija koji su trebali činiti veliku Srbiju. Radi se o zločinačkom, a ne političkom pothvatu koji je agresivno genocidnom praksom, upotrebom najstrašnijih zločina, trebao produkovati veliku Srbiju na račun Hrvatske i BiH. Šešelj je svojim zločinačkim, huškačkim govorima poticao na zločine agresije i genocida. Postoje dokazi za njegovu ulogu kao pomagača srpskim dobrovoljačkim, četničkim jedinicama i zločinima koje su počinili u Hrvatskoj i BiH.

 

Američki i kanadski Bošnjaci kao žrtve agresije i genocida u BiH smatraju da je neupitno  kod Šešelja postojala zločinačka agresivno genocidna namjera.

 

Izražavajući žaljenje što Pretresno vijeće MKSJ nije osudilo Šešelja i pored niza dokaza koji upučuju na njegovu direktnu odgovornost za raspirivanje međunacionalnih tenzija i poticanje na činjenje zločina agresije i genocida koji su kasnije de facto i desili u ime politike koju je Šešelj zastupao, očekujemo da će Žalbeno vijeće MKSJ ispraviti krucijalne greške, propuste i nedostatke pogrešnog tumačenja svih relevantnih dokaza i činjenica i tako vratiti istinu i pravdu.

 

Ukoliko Žalbeno vijeće MKSJ ne ispravi greške ova presuda još će više zakomplikovati međunacionalne  i međudržavne odnose, zaustaviti započete procese pomirenja i situaciju još više približiti onakvoj kakva je bila početkom devedesetih. To će posebno  ojačati nacionaliste i dodatno oslabiti ono što je alternativa nacionalizmu – iskreno pomirenje, ekonomski prosperitet i put u euro-atlantske integracije.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: