Vijesti

IGK smatra da kompleksnost pitanja o genocide zahtijeva da na više razina govorimo i djelujemo,

IGK smatra da kompleksnost pitanja o genocide zahtijeva da na više razina govorimo i djelujemo, a jedna od njih umjetnička  je izuzetno važna da bi se deblokirale zatomljene informacije o počinjenom genocidu nad Bošnjacima. Umjetnost je medij koji bi, pored teorijskih analiza i prezentacija, mogao deblokirati činjenice i informacije o genocidu – o tome ko je počinio genocid, ko je žrtva genocida, u kojoj zemlji je izvršen genocid i koji su ciljevi genocida.

The complexity of the issues of genocide requires us to speak and act on multiple levels, and one of them, the artistic  is extremely important in order to unlock the suppressed information about the genocide committed against Bosniaks. Art is a medium that, besides the theoretical analysis and presentations, unblocks the facts and information about the genocide––about who committed the genocide, who the victims of genocide are, in which country the genocide was carried out, and what the objectives of the genocide were.

Vijesti: