Vijesti

Dani bijelih traka

“Dan bijelih traka” je sImbol borbe prijatelja istine i pravde u svijetu protiv kontinuiranog negiranja zločina genocida u Prijedoru, protiv policijskih zabrana komemorativnih skupova žrtava u Prijedoru, protiv kontinuiranog odbijanja lokalne vlasti predvođene gradonačelnikom Markom Pavić da dozvole izgradnju memorijala civilnim žrtvama u Prijedoru. “Dan bijelih traka” je takođe simbol borbe za istinu i pravdu, za ljudska prava i slobode, za priznavanje, poštovanje, prihvatanje i tolerisanje drugog i drugačijeg u čitavom svijetu. Marko Pavić i njegov lokalni politički establišment treba znati da protiv svojih neljudskih i anticivilizacijskih odluka imaju čitav slobodarski, demokratski svijet koji šalje jasnu poruku  da njihove zabrane ne mogu spriječiti dobre ljude širom svijeta da se sjećaju žrtava genocida u Prijedoru i svjedoče o

“Day of White Armbands” is the symbol of the struggle of friends of truth and justice in the world against the continued denial of genocide in Prijedor. Symbol which is against the police ban on commemorations of the victims in Prijedor, and a symbol against the continuous refusal of local authorities led by Mayor Marko Pavic to allow to build a Memorial Center for civilian victims in Prijedor. “Day of White Armbands" is also a symbol of the struggle for truth and justice, for human rights and freedoms, for recognition, respect, acceptance and tolerance of difference in the world. Marko Pavic and his local political establishment, they should know that against their inhuman and antcivilian decisions have entire freedom-loving and democratic world that is sending a clear message: Your ban cannot prevent good people around the world to remember the victims of genocide in Prijedor and to a band testifying about their suffering .

Emir Ramic

Vijesti: