Vijesti

Povodom 120 rođendana Vijećnice - 120 godina svjedočenja hiljadugodišnje tradicije države BiH

Povodom 120 rođendana Vijećnice  - 120 godina svjedočenja hiljadugodišnje tradicije države BiH

Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno historijskog naslijeđa BiH. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke državeVijećnica je simbol Sarajeva, BiH, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, BiH, čovjeka i civilizacije. Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje  je poruka i pouka svima agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad građanima BiH  da su Ideja Bosne i Bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu BiH i njene građane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili  i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države BiH će vječno ostati na smetlištu historije.

On the occasion of 120 birthday of  Vijecnica  - 120 years of the testimony of  thousand year of the tradition of B&H State

Vijecnica is the guardian of cultural- historical heritage of B&H, but for some is an eyesore when it comes to continuity of statehood of B&H. Vijecnica is a symbol of Sarajevo, B&H, and human civilization. Vijecnica synthesizes the history of Sarajevo, B&H, man and civilization. Restoration of Vijecnica and its new opening  is the message and lesson to all aggressors on B&H and all creators and perpetrators of genocide against its citizens that the idea of Bosnia and Bosnian spirit still managed to defeat evil and fascism. Those who burned Vijecnica, those who stormed the state of B&H, those who were killing children in these assaults, actually burned and destroyed the idea of Bosnia and Bosnian Spirit, and thus burned and destroyed the history, culture, tradition, and human civilization. Because of these barbaric, anti-civilizational, anti-human crimes of aggression and genocide destroyers of B&H will forever remain in the junkyard of history.

Emir Ramic

Vijesti: