Vijesti

IGK na promociji knjige "Genocid u Prijedoru"

IGK na promociji knjige "Genocid u Prijedoru"
U okviru komemoracije Svjetskog dana bijelih traka u Čikagu u prostorijama Bosanskohercegovačkog kluba je održana promocija knjige Genocid u Prijedoru autora magistra Jasmina Medića, člana Internacionalnog ekspertnog tima Insttuta za istraživanje genocida, Kanada. Upotrebom autentičnih iskaza preživjelih žrtava i svjedoka genocida i upotrebom pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije Medić je argumentovano pokazao da zločin u Prijedoru ispunjava kriterjume Konvencije o genocidu. 
https://www.facebook.com/instituteforgenocide/photos/…

Vijesti: