Vijesti

Dobe diplomate

Veoma mali broj diplomatskih predstavnika BiH su istinski ambasadori Ideje Bosne i Bosanskog duha koji u sebi nose historijsku i neuništivu bosanskohercegovačku konstantu prihvatanja, priznavanja, poštovanja i tolerisanja drugog i drugačije, ali uz uslov pobjede istine i pravde. Na komemoraciji svjetskog Dana bijelih traka u Čikagu. Dr. Haris Hrle, ambasador BiH u Vašingtonu i Enisa Hadžović konzul BiH u Čikagu.

Vijesti: