Vijesti

Petnaesta generacija učenika Škole bosanskog jezika u BIC Hamilton

Petnaesta generacija učenika Škole bosanskog jezika u BIC Hamilton
Više od 500 djece bosanskohercegovačkog porijekla koja žive u kanadskom gradu Hamiltonu i njegovoj okolini je prošlo kroz školu i tako naučilo osnovne pojmove o sebi, svojoj naciji, svome porijeklu, svojoj matičnoj državi i što je najvažnije svome maternjem jeziku. Bosanska škola je počela sa radom odmah poslije osnivanja BIC Hamilton, 2000. godine, kada, zbog agresije na BiH, i genocida nad Bošnjacima nekoliko hiljada ljudi svoje utočiste nalaze u Hamiltonu i njegovoj okolini. Od 2004. godine bosanski jezik je priznat kao World heritage language i kao ravnopravan predmet u izbornoj dopunskoj nastavi u Kanadi. Završavajući još jednu školsku godinu, petnaesta generacija mladih je obogačena sa znanjem svoga jezika, historije, kulture i tradicije. Kao takvi postaju najbolji ambasadori bosanskohercegovačke tradicije u Kanadskom Kulturnom mozaiku, čuvajući svoje vrijednosti i prihvatajući najbolje tradicije kanadskog društva koje su u skladu sa našom tradicijom. Mladi kroz ovu školu dobijaju neophodno znanje da se suprostave asimilaciji, da prihavte pozitivne tekovine integracije u kanadsko društvo i ono što je najvažnije da znaju svoje porijeklo. Bez poznavanja bosanskog jezika ne može se razumjeti porijeklo Bošnjaka i porijeklo BiH. Jedan narod se najsnažnije ugrožava kada izgubi svoj jezik. Zato iz škole bosanskog jezika u Hamiltonu poručujemo, sve dileme oko jezika su vještački nametnute. Bošnjaci govore bosanskim jezikom, bošnjačka historija i tradicija je pisana na bosanskom jeziku. Normiranje jezika je histrorijsko, naučno, ne političko pitanje. Sama historija je odredila naziv jezika kojim govore Bošnjaci. Zato Bošnjaci svoje historijsko pamćenje, svoju kulturnu tradiciju, svoju jezičku i drugu baštinu baziraju na jednoj i jedinoj vezi, sa svojom zemljom i državom BiH. 
Emir Ramić

Vijesti: