Vijesti

BiH kao Ideja Bosne i bosanski duh - Kanada kao Kulturni Mozaik

BiH kao Ideja Bosne i bosanski duh - Kanada kao Kulturni Mozaik

Veoma koristan susret u Senatu  kanadskog parlamenta sa kanadskim senatorom Joseph A. Day. Razgovor o značaju kanadskog Kulturnog mozaika i Ideje Bosne i bosanskog duha.
Kulturni mozaik je postao simbol otkrivanja Kanade sebi i svijetu. Ideja Bosne i bosanski duh su postali simbolom otkrivanja BiH sebi i svijetu. Kulturni mozaik nije nikada bio pred dramom potpunog osporavanja jer Kanada nikada nije bila u ratu. U posljednjoj agresiji  protiv BiH kulturna javnost svijeta bila je ponovno pred dramom potpunog osporavanja bosanske kulture i njene očite neosporivosti. BiH je kontinuirano u fazi ugroženog trajanja.OsloboÄ‘enje od ideologijski konstruiranih slika o drugome tiče se svih ljudi, pa je predstavljanje kulturnih sadržaja jednog naroda u kulturi drugog način graÄ‘enja mostova meÄ‘u pojedincima i kulturama u koje su oni uključeni. Kanadski Kulturni mozaik i Ideja Bosne i bosanski duh prihvaćeni su kao veliko otkriće u svijetu, kao otkriće koje savremenog čovjeka usmjerava prema priznanju pluralnosti svijeta kao uvjetu ozbiljenja ljudske pojedinačnosti.

Vijesti: