Vijesti

The Canadian Government stand in solidarity with survivors, victims, witnesses and descendants of genocide in Prijedor

The Canadian Government stand in solidarity with survivors, victims, witnesses and descendants of genocide in Prijedor


The reply of the Minister of Foreign Affairs of Canada, the Honourable Stéphane Dion, to the letter of the Institute for Research of genocide Canada due to violations of basic human rights and freedoms of survivors, victims, witnesses and descendants of genocide in Prijedor


"Thank you for your correspondence of April 12, 2016, regarding the denial of war crimes and genocide in Prijedor and Bosnia and Herzegovina. Canada strongly and consistently condemns all war crimes, crimes against humanity and genocide. As a fervent supporter of the work of international courts, including the International Criminal Court and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, we remain steadfast in our commitment to see the perpetrators of serious international crimes brought to justice. The promotion and protection of human rights is an integral part of Canada’s foreign policy and our efforts abroad. The Government of Canada strongly supports the right to freedom of expression, association and assembly, and will continue to urge political leaders in Prijedor and Bosnia and Herzegovina to ensure all individuals have full enjoyment of these rights". Hon. Stéphane Dion


Kanadska vlada se solidariše sa preživjelim, žrtvama, svjedocima i potomcima genocida u Prijedoru 


Odgovor ministra vanjskih poslova Kanade, Stéphane Dion, na pismo Instituta za istraživanje genocida Kanada zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda preživjelih, žrtava, svjedoka i potomaka genocida u Prijedoru


 

"Hvala vam za pismo od 12. aprila 2016. godine, u vezi sa negiranje ratnih zločina i genocida, te kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda preživjelih, žrtava, svjedoka i potomaka genocida u Prijedoru i Bosni i Hercegovini. Kanada snažno i dosljedno osuđuje sve ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Snažno podržavajući međunarodne sudove, uključujući Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ostajemo postojani u našoj predanosti da se svi počinioci teških međunarodnih zločina izvedu pred lice pravde. Promocija i zaštita ljudskih prava je sastavni dio kanadske vanjske politike i naših napora u inostranstvu. Vlada Kanade snažno podržava pravo na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja, i  nastaviti će da pozova političke lidere u Prijedoru i Bosni i Hercegovini da osiguraju svim ljudima i njihovim organizacijama punu zaštitu ljudskih prava i sloboda".Stéphane DionKanadska vlada se solidariše sa preživjelim, žrtvama, svjedocima i potomcima genocida u Prijedoru 

Odgovor ministra vanjskih poslova Kanade, Stéphane Dion, na pismo Instituta za istraživanje genocida Kanada zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda preživjelih, žrtava, svjedoka i potomaka genocida u Prijedoru

http://instituteforgenocide.org/?p=11644&lang=bs

The Canadian Government stand in solidarity with survivors, victims, witnesses and descendants of genocide in Prijedor

The reply of the Minister of Foreign Affairs of Canada, the Honourable Stéphane Dion, to the letter of the Institute for Research of genocide Canada due to violations of basic human rights and freedoms of survivors, victims, witnesses and descendants of genocide in Prijedor

http://instituteforgenocide.org/?p=11641

Vijesti: