Vijesti

Činjenica da Zakon o pravima žrtava torture u BiH ne postoji, ukazuje na nastavak sistamatskog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda

ÄŒinjenica da Zakon o pravima žrtava torture u BiH ne postoji, ukazuje na nastavak sistamatskog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda žrtava torture
MeÄ‘unarodni dan podrške žrtvama torture u Bosni i Hercegovini se obilježava s ciljem podsjećanja javnosti na posljedice torture iz agresija i genocida na BiH, težak položaj žrtava torture te prisustvo torture u svijetu. UN-ova Konvencija protiv torture stupila je na snagu 26. juna 1987. godine od kada se taj dan obilježava kao MeÄ‘unarodni dan podrške žrtvama torture. Ovo je dan kada se sa posebnim pijetetom sjećamo svih žrtava agresija i genocida, logoraša, žrtava seksualnog nasilja i porodica nestalih osoba, njihovih stradanja i patnji u ratnim dešavanjima u  BiH. Institut za istraživanje genocida Kanada  podsječa da je apsurd da su Sud Bosne i Hercegovine i MeÄ‘unarodni krivični tribunal za područije bivše Juoslavije izrekli oko 2500 godina kazne zatvora za zločine počinjene u agresiji i genocidu u BiH, od čega se oko 90 % odnosi na zločine u koncentracionim logorima smrti, a da država uopće ne poznaje niti priznaje pojam i status žrtve torture. Još jednom pismeno upozoravamo nadležne organe da je krajnje vrijeme da Zakon o pravima žrtava torture u BiH ugleda svjetlo dana, a žrtve torture ostvarenje i poštivanje elementarnih ljudskih prava koja im se, od 1992. godine, kontinuirano krše i narušavaju. Potpuno je neodgovorno da politički establišment države BiH ne pokaže ljudsku i političku zrelost i odgovornost, i da podršku Zakonu o pravima žrtava torture. ÄŒinjenica da Zakon o pravima žrtava torture u BiH ne postoji, ukazuje na nastavak sistamatskog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda žrtava torture, koje se, nakon 1992-1995., nastavlja u kontinuitetu sve do danas. Institut za istraživanje genocida, Kanada će upotrebiti sve demokratske metode da se  kroz zakon  osigura minimum prava jednoj od najugroženijih populacija u bosanskohercegovačkom  društvu - žrtvama torture.
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: