Vijesti

U vezi ministra

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak se nalazi u zvaničnoj posjeti Kanadi. Ovu priliku želim iskoristiti da vas u ime Kanadsko bošnjačke zajednice podsjetim da je danas u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokrenuta procedura za smjenu ministra Crnadka. Ministar Crnadak je nedavno donio odluku kojom je svim predstavnicima ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zabranio da učestvuju u aktivnostima vezanim za komemoraciju žrtvama genocida u Srebrenici 11. jula ove godine.

Nehumana odluka ministra Crnadka vrijeÄ‘a preživjele žrtve, potomke žrtava i svjedoke genocida u Srebrenici. Istovremeno ova anticivilizacijska odluka je i atak na istinu i pravdu kao najbitnijim uvjetima za proces pomirenja i meÄ‘usobnog razumijevanja. Sporna odluka je i u suprotnosti sa stavovima dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojenih od strane Kanadskog parlamenta, koje su energično odbacile svaki oblik negiranja, relativizacije i pogrešnog tumačenja genocida u Srebrenici. Diskriminirajuća odluka ministra vanjskih poslova je takoÄ‘e u suprotnosti sa propisima kojima je definisana nadležnost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u smislu provoÄ‘enja vanjske politike Bosne i Hercegovine. Kao takva odluka šteti interesima država Kanade i Bosne i Hercegovine.

Još jednom podsječamo da bez priznanja genocida u Srebrenici potvrÄ‘enog od najviših svijetskih pravnih autoriteta nema bolje budućnosti Bosne i Hercegovine za koju se zalaže Kanadska vlada. Samo sa istinom o genocidu u Srebrenici i pravdom za žrtve tog strašnog zločina možemo doći do pomirenja i prevladavanje mržnje i podjela, neophodnih u evroatlanskim integracijama.

U ime preživjelih žrtava, potomaka žrtava i svjedoka genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini koji žive u Kanadi tražimo od vas da ministra Crnadka upozorite da Kanada i demokratski svijet neće tolerisati negiranje genocida u Srebrenici. Podsječamo da je negiranje genocida posljednja faza genocida. Žrtve genocida imaju pravo govoriti o genocidu, imaju pravo tražiti istinu o genocidu imaju pravo tražiti pravdu za žrrtve genocida i na kraju imaju pravo javno prozivati negatore genocida i zabranjivati im pristup u sveto bošnjačko mjesto, Potočare.

 

Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina Igor Crnadak is in an official visit to Canada. I want to use this opportunity on behalf of the Canadian Bosnian community to inform you as of today in the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina it has launched the procedure for the dismissal of the Minister Crnadak. Minister Crnadak recently issued a decision to all the representatives of the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina to banned them from participation in activities related to the commemoration of the victims of Genocide in Srebrenica in July, 11 of this year. Inhumane decision of the Minister Crnadak is offending survivors or descendants of victims and witnesses of genocide in Srebrenica. At the same time, this civilizational decision is an attack on truth and justice as the most important conditions for a process of reconciliation and mutual understanding.

The contested decision is contrary to the views of two resolutions on Srebrenica adopted by the Canadian Parliament, which have vigorously rejected any form of denial, "relativisation" and misinterpretation of the Srebrenica genocide. Discriminatory decision of the Minister of Foreign Affairs is also in contravention of the regulations which define the jurisdiction of the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina in terms of conducting the foreign policy of Bosnia and Herzegovina. As such a decision harms the interests of the countries of Canada and Bosnia and Herzegovina.

On behalf of the surviving victims, the descendants of victims and witnesses of genocide in Srebrenica and Bosnia and Herzegovina living in Canada, we ask you to inform Minister Crnadak that Canada and the democratic world will not tolerate the denial of genocide in Srebrenica. We remind you that the denial of genocide is last stage of genocide. The victims of genocide have the right to talk about the genocide, have the right to seek the truth about the genocide have the right to seek justice for the victims of genocide and ultimately have the right to publicly denounce the deniers of genocide and prohibit their access to holy Bosnian place, Potocari.

Vijesti: