Vijesti

Naučna saznanja nauke o genocidu i organizovana kultura pamćenja sve više nadjačava nekulturu ponižavanja i poricanja


Naučna saznanja nauke o genocidu i organizovana kultura pamćenja sve više nadjačava nekulturu ponižavanja i poricanja

Naučno saznanje, do koga su došli istraživači unutar Instituta za istraživanje genocida Kanada pokazuje genocidnu namjeru nad Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru. Naučno su dokazana masovna ubijanja, protjerivanja, mućenja, silovanja, uništenja kulturnih i duhovnih dobara i drugi masovni zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava kao genocidna namjera sa ciljem uništavanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Nadamo se da će ova naučna saznanja dobiti pravnu verifikaciju od strane Međunarodnog sudskog mehanizma u Hagu, pravnog nasljednika Haškog tribunala.

Vijesti: