Vijesti

Onima koji kontinuirano negiraju bosansku zemlju

Those who continually deny the  Bosnian country, state and society, those who deny and humiliate Bosnian culture, history, traditions, language, those who continuously sell Bosnian patriotism for personal interest: Bosnia  is the wellspring of the most beautiful of the human race, a historical entity which has its own identity and its own history The name Bosnian is thus not a term for a national order, nor only a regional or territorial one. It is a name for the process of civilisation, something which through all historical changes and political adversities has lasted for a millennium, to an equal degree practised in everyday life with equal vitality by all. Bosnia is being herself throughout her long unfortunate history, the only principle which has always been integral in terms of territory and unique as historical existence.
Onima koji kontinuirano negiraju bosansku zemlju, državu i društvo, onima koji negiraju i ponižavaju bosansku kulturu, historiju, tradiciju, jezik, onima koji kontinuirano prodaju bosanski patriotizam za lični interes: BiH je vrelo najljepše ljudske vrste koje ima svoj vlastiti identitet i vlastitu historiju. Naziv bosanski nije termin koji odreÄ‘uje nacionalnu, regionalnu ili teritorijalnu pripadnost. To je naziv za civilizacijski proces, nešto što kroz sve historijske promjene i političke suprotnosti traje jedan cijeli milenij, do jednakog stepena prakticiranog u svakodnevnom životu sa jednakom živošÄ‡u u svakom. Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju nesretnu povijest, jedina koja je uvijek bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko trajanje.
Emir Ramić

Vijesti: