Vijesti

Odsustvo nade

Odsustvo nade u društvu je posljedica da su ljudi pokoreni i porobljeni prividnim atrakcijama da više uopšte ne gledaju druge ljude. Ne sastajemo se sa sobom, kako ćemo se satati sa drugima. A nada traži sastanak sa sobom u ime sastanka sa drugim ljudima.

Emir Ramic

Vijesti: