Vijesti

Bosanski jezik se brani i u dijaspori


Bosanski jezik se brani i u dijaspori
Bosanski jezik ima svoje utemeljenje u stotinama godina historije BiH. To je jezik kojim se legitimira bošnjački narod i integriše bosanskohercegovačka država i zemlja. U našoj matici se na najgrublji i najsiroviji način negira pravo da se misli i govori bosanskim  jezikom. Bosanski jezik je bio, jeste i ostat će ključna dimenzija BiH po kojoj je ona jedinstvenija od svih drugih zemalja sa zajedničkom jezično-govornom supstancom. Zato je očuvanja bosanskog jezika očuvanja bošnjačkog identiteta i države BiH. Zato se bosanski jezik treba braniti ne samo u matici, već i u dijaspori. Bošnjaci svoje historijsko pamćenje, svoju kulturnu tradiciju, svoju jezičku i drugu baštinu baziraju na jednoj i jedinoj vezi, sa svojom zemljom i državom BiH, putem bosanskog jezika, koji je meÄ‘unarodna, historijska činjenica.  Bošnjačka dijaspora ulaže napore da se odupre jezičkoj asimilaciji. Svjesni da je bosanski jezik vrlo podložan asimilaciji jer je praktički državno nezaštićen jezik, svjesni da bosanski jezik nema onaj tretman koji u civiliziranom svijetu jedan jezik ima, svjesni da u bošnjačkom mentalitetu postoje nedoumice u odnosu na vlastiti jezik, Bošnjaci u Hamiltonu, Kanada su se organizovano i institucionalno suprostavili nemilosrdnim mehanizmima asimilacionih procesa i organizovali nastavu na bosanskom jeziku. Uskoro starta 15 generacija učenika koji uče bosanski jezik, bosansku historiju, kulturu,, tradiciju. Tako je Bošnjačka zajednica u Hamiltonu učinila mali korak u zaštiti jezičkog identiteta. Naravno još mnogo toga treba bolje uraditi kako bi usporili samoišÄašenje od svog vlastitog duhovnog, kulturnog, tradicijskog i svakog drugog žilišta. Kroz očuvanje bosanskog jezika, Bošnjaci Hamiltona su svjedočili sebe kao narod i BiH kao državu u kanadskom Kulturnom mozaiku. Bosanski jezik je temelj našeg identiteta i ako ga ne sačuvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na naše mlaÄ‘e generacije, na našu djecu i unuke, a oni dalje, našem narodu ali i našoj  zajednici prijeti nestanak i potpuna asimilacija. Naš maternji jezik je i naša važna veza sa domovinom koju smo kao ljudi dužni njegovati. Iz emocijalnih i svakih drugih razloga, jer, domovina je samo jedna. Učimo naš bosanski jezik kao najbolje i najefikasnije sredstvo našeg opstanka ovdje, sredstvo koje štiti od asimilacije dopuštajući integraciju.
/E. R. /

Vijesti: