Vijesti

Bilten

Uvodna riječ

Džamija je najvažanija institucija u džematu


Džamija je mjesto ibadeta, mjesto u kojem našu djecu i sebe podučavamo islamskim vrijednostima, mjesto meÄ‘usobnog savjetovanja, mjesto gdje mirimo zavaÄ‘ene, mjesto gdje rješavamo socijalne i druge društvene probleme, ona je naš orjentir u vremenu i prostoru, ona je naš korektor i ona nam daje snagu da kroz džemat u punom njegovom smislu budemo još bolji muslimani i korisni članovi uže i šire zajednice, te samim time korisni graÄ‘ani naše druge domovine Kanade. U džamiji razvijamo i našu bošnjačku nacionalnu svijest čuvajući bošnjačku kulturu, historiju, tradiciju. Učimo naš bosanski jezik kao najbolje i najefikasnije sredstvo našeg opstanka ovdje, sredstvo koje štiti od asimilacije dopuštajući integraciju. U našoj džamiji učimo i o našoj domovini razvijajući bosanskohercegovačku patriotsku svijest. Znamo da čovjek vrijedi onoliko koliko zna svoje korijeni, a naši korijeni su u našoj Bosni i Hercegovini. Zbog svega navedenog naša nova džamija u koju su ulažena velika materijalno-finansijska sredstva i volonterski rad ne smije biti uskraćena od najvažnijeg ukrasa, a to su njene džematlije. Zabrinjavajuće je kako je u džamiji sve manje mladih Bošnjaka i Bošnjakinja, koji u isto vrijeme prolaze pored svoje džamije ne svračajući u nju. Naš dobri preci imali su sasvim drugačiji odnos prema džematu i džamiji. Ona je bila mjestom vrlo važnih odluka i dogovora, iz džamija su muslimani išli u bitke i u njima su ostajali duže nego mi danas ostajemo. Kada bi nekog od muslimana tražili kod njegove kuće, familija bi odgovorila, ako je bio u džamiji: „Otišao je u džamiju i Allah zna kada će se vratiti.” Kada bi onaj za koga se pitalo bio na pijaci, bilo bi rečeno: “Otišao je na pijacu i inša-Allah doći će brzo. Brate i sestro, gdje je opravdanje za moj i tvoj nedolazak u džamiju ili smo mi toliko hrabri, pa smo spremni prkositi i našem Gospodaru, te se umjesto na ezan odazivamo na pozive u grijeh? Bračo i sestre, članovi našeg Bošnjačkog islamskog centra Hamilton, došli smo voljom Gospodara u veliku, razvijenu državu koja svima pruža iste šanse. Manje ili više svi smo se dobro snašli. Izgradili smo novu džamiju u mjestu gdje nikada nije bilo džamije,  ne samo radi obavljanja namaza, već i radi: šure i donošenja bitnih odluka, podučavanja, učenja Kur’ana i njegova tumačenja, rješavanje socijalnih problema, upravljanja zajednicom, njegovanja naše kulture, tradicije jezika.  Zato se odazovimo pozivu rukovodstva naše zajednice. DoÄ‘imo u novu džamiju. U vremenu teškom za muslimane u svijetu, u vremenu kada ponovo kidišu na našu domovinu i na našu ponosnu naciju i vjeru svojim prisutvom u novoj džamiji pokažimo ličnim primjerom da je najbolji ukras džamije njen džemat. Gradimo i održavajmo naš džemat, našu zajednicu, čuvajući našu vjeru, naciju domovinu, natječimo se u dobru, kako bi postigli dobro obadva svijeta!  Gospodaru, učvrsti nas na Tvome putu, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji čuvaju džamije i održavaju džemat. Poštovani članovi naše zajednice ovaj broj našeg Biltena na zahtijev roditelja u potpunosti posvečujemo novoj školskoj godini mekteba i nastave bosanskoge jezika. U tom smislu pored inforamcije o upisu u novu školski godinu donosimo i dva prigodna teksta o značaju mekteba i nastave bosanskog jezika, bajramske čestitke, uvijek poučan tekst našeg imama o značaju Kurban bajrama i vijesti  iz naše zajednice.

Urednik

Bajramska čestitka

Pred nama su dani Kurban bajrama. Mnogi muslimani širom svijeta i ovaj bajram dočekuju u nesigurnosti, strahu, neimaštini i gladi, očekujući našu pomoć, naš glas i našu dovu. Bajram je prilika da pokažemo solidarnost sa njima. Neka poruke hadža i kurbana u nama probude i osnaže osjećaj odgovornosti i solidarnosti prema svim ljudima kojima se čini nasilje i nepravda, koji su u neimaštini i siromaštvu, kojima se oduzima pravo na slobodan i dostojanstven život. Njihovo stanje možemo promijeniti i popraviti ako se odreknemo jednog dijela onoga čime nas je Allah dž.š. opskrbio, odnosno ako se odreknemo pohlepe, škrtosti i sebičnosti. Naše sveukupno stanje možemo popraviti i unaprijediti svojim odgovornim i predanim odnosom prema preuzetim obavezama na poslu, porodici i društvenoj zajednici. Å½elimo da provedete bajramske blagdane u radosti i veselju sa svojim prijateljima i rodbinom, moleći Allaha dž.š. da vam podari svako dobro u životu.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
Bošnjački islamski centar Hamilton

Nastava bosanskog jezika u našoj zajednici

Mi muslimani  bi trebali da budemo najsvjesniji nužnosti školovanja i obrazovanja, jer je prvi imperativ u islamu učiti i proučavati, i tek kada nešto naučiš možeš da ga praktikuješ. U današnje vrijeme nažalost ne možemo reći da dovoljno pažnje posvećujemo traženju znanja. Nastava na bosanskom jeziku je uvedena u rad Bošnjačkog islamskog centra Hamilton od njegovog osnivanja sa jasno izraženim potrebama definisanja nacionalnog, jezičkog i  kulturnog identiteta članova naše zajednice. Učenje maternjeg bosanskog jezika stvara bolju i čvršÄ‡u vezu i ostavlja prostora za bolje upoznavanje krajeva iz kojih su došli roditelji djece. Osnovni ciljevi na kome se bazira obrazovanje na bosanskom jeziku u našoj zajednici su očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta, lakša integraciju u kanadsko društvu pomoću zbližavanja i afirmacija nacionalnog, jezičkog i kulturnog identiteta i lakša integracija u bosanskohercegovačko društvo, u slučaju povratka. Naša zajednica ima veoma velike obaveze prema našoj djeci. Da bi ta obaveza trajala potrebna je podrška roditelja i rukovodstva zajednice. Posebno je važno da roditelji redovno dovode svoju djecu u školu, da govore bosanskim jezikom kod kuće, da bi djeca sačuvala svoj maternji jezik, svoju kulturu i tradiciju kako bi sačuvali svoj nacionalni identitet. Moramo uticati na naše mlade generacije da znaju šta su, ko su, odakle su im korijeni i kakva je bila njihova historija. Ukoliko naša djeca ne pohaÄ‘aju nastavu na maternjem jeziku, onda gubimo zajednicu. ÄŒestitamo roditeljima koji su proteklih 15 godina dovodili djecu u školu maternjeg jezika. Molimo ih da nastave dovoditi i dalje. Molimo i one roditelje koji još nisu upisali svoju djecu da to učine. Jer  jezik je temelj našeg identiteta i ako ga ne sačuvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na naše mlaÄ‘e generacije, na našu djecu i unuke, a oni dalje, našem narodu ali i našoj  zajednici prijeti nestanak i potpuna asimilacija. Naš maternji jezik je i naša važna veza sa domovinom koju smo kao ljudi dužni njegovati. Iz emocijalnih i svakih drugih razlog, jer, domovina je samo jedna.

Mektebska nastava

Škola pruža našoj djeci informacije o općem znanju meÄ‘utim škola ne usaÄ‘uje i vjerske vrijednosti tu zadaću preuzima mekteb. Mektebska nastava je temeljni oblik islamskog odgoja i obrazovanja u džematu. Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Uspijeh mektebske nastave zavisi od imama, djece i roditelja. Ako imam prvi zakaže to će se odraziti i na ostala dva dijela ove komponente, ali isto tako ako dijete ne uči i ne obnavlja zadanu materiju, ne dolazi redovno u mekteb brzo će zaboraviti, a roditelji ako ne budu budno bdjeli nad djetetom i pratili njegove vjerske aktivnosti desiće se da da će sve ono što se naučilo pred imamo pasti u zaborav. Mekteb je, rekli smo i začetnik džemata, on je mjesto u kojem se kuju rana poznanstva i prijateljstva koja kada se nastave prerastaju u islamsko bratstvo i sestrinstvo. Oni meÄ‘usobno postaju bliskima poput vlastite porodice koja je uvećana i proširena sa onim članovima iz mekteba. Naš mekteb čuva naš islamski identitet, našu posebnost po kojoj smo to što jesmo i kakvim kanimo i trajati i istrajavati posve dovoljni sebi samima, a poštujući druge. Izdvajanje iz zajednice u svim prilikama, a danas posebno pogubno je.  Djeca koja se naÄ‘u zajedno u mektebu grade postupno zajednicu ljudi koji dijele iste vrijednosti i istog su islamskog vjeronazora. Objava spaja mlade ljude u duhovnu zajednicu – džemat i vezuje ih uz učitelja u vjeri. Neobično je važno da djeca izlaskom iz svojih domova u kojima gledaju, uče i prakticiraju islam naÄ‘u istu takvu djecu u mektebu. Da dožive i osjete da nisu izolovani, pogotovo da nisu rijetki čudaci nego da postoji družina odraslih i djece koji koračaju istim ovim Uzvišenim Putom. Mekteb je temeljenje za sreću i uspjeh u ovosvjetskom i onosvjetskom životu.  Mekteb upućuje i na to da je naš život jedamput od Allaha Uzvišenog darovan jedna neprestana, neprekinuta nit koja teče od nastanka na Zemlji i prenosi se sa trajanjem u vječnosti na Ahiretu. Slanjem djeteta u mekteb roditelj izvršava emanet obaveze prenošenja islama  I ne samo da je to emanet, nego je to i postizanje  potrebnog obima znanja od  kvalificirane osobe vjeroučitelja, kao i pravilnog shvatanja i prakticiranja učenja islama. Roditelji moraju znati da je proces prenosa islama složen proces i tek usklaÄ‘enim radom i neprestanim djelovanjem porodice i mekteba na ovom istom zadatku moguć je uspjeh. Od vjeroučitelja ne očekujmo čudotvorca. On je prije svega čovjek sa svojim manama i vrlinama. Prvenstveno u njemu gledajmo njegovo nastojanje za postizanjem uspjeha u pouci, njegovu stručnost, kao i njegovu dobronamjernost. U mektebu se uči da je islam vrhovna istina koja daje pouku o svrsi i cilju čovjekovog života. Nakon spoznaje islama sva druga znanja i istine nauke dobijaju putem islama jedan viši, uzvišen značaj kao što je to u primjeru biologije, medicine, astronomije, ali i filozofije takoÄ‘er. Dakle, ovo duhovno znanje, znanje islama u biti je pravo znanje i majka i čuvar svih drugih znanja.
Molimo Allaha da nam pomogne da našu djecu na pravi put izvedemo i da ih u islamu odgojimo. Amin. Bošnjački islamski centar Hamilton apeluje na sve roditelje koji imaju djecu od 7 do 18 godina da ih dovedu u našu džamiju 11. septembra ove godine U 11:30 radi upisa u novu školsku godinu mekteba i nastave na bosanskom jeziku. Istovremeno tada čemo održati razgovor sa roditeljima u vezi početka nove školske godine.

Vijesti: