Vijesti

Saopćenje povodom anticivilizacijskih izjava predsjednika Socijaldemokratske partije i bivšeg hrvatskog premijera Zorana Milanovića

Saopćenje povodom anticivilizacijskih izjava predsjednika
Socijaldemokratske partije i bivšeg hrvatskog premijera Zorana
Milanovića o Bosni i Hercegovini, u razgovoru sa bivšim pripadnicima
Hrvatske vojske

Zgroženi smo izjavama koje je predsjednik Socijaldemokratske partije i
bivši hrvatski premijer Zoran Milanović dao o Bosni i Hercegovini, u
razgovoru sa bivšim pripadnicima Hrvatske vojske. Potpuno odbacijemo i
najoštrije osuÄ‘ujemo nacionalističke uvrede i poniženja države Bosne i
Hercegovine. Svojim anticivilizacijskim izjavama Milanović je ponizio
žrtve, potomke žrtava i svjedoke agresije i genocida na Republiku
Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno Milanović je dehumanizirao bosnske
Hrvate i ponizio sve građane i narode Bosne i Hercegovine. Ova i
slične izjave govore da velikohrvatski nacionalistički program nije
poražen. Jrvatska još nije osloboÄ‘ena veza sa velikodržavnim projektom
kojeg je postavo Franjo Tuđman na hrvatsku javnu i političku scenu.
Prema raspoloživoj dokumentaciji nauke o genocidu pouzdano se može
utvrditi da je i Republika Hrvatska izvršila i učestvovala u agresiji
na Republiku Bosnu i Hercegovinu sa svojim regularnim jedinicama
Hrvatske vojske i snagama Hrvatskog vijeća odbrane koje je formirao
režim Franje TuÄ‘mana. U okviru te agresije izvršeni su brojni zločini,
među kojima i zločin genocida. Kako je konstatirano Međunarodni
krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, sukob izmeÄ‘u Hrvatskog vijeća
odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine je bio međunarodnog
karaktera. Dokazi su potvrdili da su se snage Hrvatske vojske borile
zajedno sa Hrvatskim vijećem odbrane protiv Armije Republike Bosne i
Hercegovine, a da je Republika Hrvatska vršila opću kontrolu nad
oružanim snagama i civilnim vlastima tzv. Herceg-Bosne. Međunarodni
krivični tribunal je takoÄ‘er utvrdio postojanje ”udruženog zločinačkog
poduhvata” čiji je cilj bio uspostavljanje hrvatskog entiteta na
teritoriji Bosne i Hercegovine, djelomično u granicama hrvatske
Banovine iz 1939. godine koji je trebalo da se pripoji Hrvatskoj nakon
eventualnog raspada Bosne i Hercegovine, ili da postane nezavisna
država unutar Bosne i Hercegovine, tijesno povezana sa Hrvatskom.

Prema presudama MeÄ‘unarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju,
dokazi pokazuju da su već u decembru 1991. godine članovi rukovodstva
tzv. Hrvatske zajednice Herceg Bosna predvođeni Matom Bobanom i
čelnici Hrvatske na čelu sa predsjednikom Franjom TuÄ‘manom ”ocijenili
da je za ostvarenje tog cilja neophodno promijeniti nacionalni sastav
stanovništva na teritorijama za koje se tvrdilo da pripadaju tzv.
Herceg Bosni”. Iz dokaza se, prema presudama, vidi da su od sredine
januara 1993. godine čelnici Hrvatskog vijeća odbrane i Republike
Hrvatske imali namjeru da učvrste kontrolu na području na koje su
smatrali da ”polažu pravo”, te da započnu njegovo etničko čišÄ‡enje
kako bi ono postalo većinski ili gotovo u cijelosti hrvatsko.
Uslijedile su vojne kampanje praćene iseljavanjem Bošnjaka i
preseljavanjem hrvatskog stanovništva iz srednje Bosne u Hercegovinu
kako bi se ojačalo prisustvo Hrvata u tzv. Herceg Bosni. To potvrđuju
i Tuđmanovi stenogrami gdje se neki od lokalnih čelnika iz Hercegovine
hvale predsjedniku Hrvatske da ”od Bune do Stoca više nema muslimana”.
Zaključeno je na MeÄ‘unarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju
da brojni zločini koje su snage Hrvatskog vijeća odbrane počinile nad
Bošnjacima od januara 1993. do aprila 1994. godine ukazuju na
očigledan obrazac agresivno genocidnog ponašanja. U većini slučajeva
zločine “nije nasumice počinila šačica neorganizovanih vojnika”.
Naprotiv, zločini su bili ishod plana koji su pripremili učesnici u
udruženom zločinačkom poduhvatu kako bi otjerali bošnjačko
stanovništvo iz ”Herceg Bosne”. Glavni cilj, a što je potvrÄ‘eno i u
stenogramima bivšeg predsjednika Hrvatske Franje TuÄ‘mana, bila je
uspostava Hrvatske s granicama na Neretvi, odnosno rijeci Vrbas, što
se poklapa s granicama Banovine Hrvatske iz 1939. godine koje su
dogovorili predsjednik Vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković
i predsjednik Hrvatske seljačke stranke i Seljačko-demokratske
koalicije, kao predstavnik Hrvata, Vladko Maček. Inače, sporazum je
doveo do proglašenja Banovine Hrvatske. Bosna i Hercegovina je
podijeljena između dvije susjedne zemlje.
Neljudske izjave Milanovića,  koje na najjprizemniji način vrijeÄ‘aju
državnost  Bosne i Hercegovine ali i sve graÄ‘ane države Bosne i
Hercegovine su na tragu navedene ideje Velike Hrvatske.


Hiljadugodišnje iskustvo i tradicija bosanskohercegovačke zemlje,
države i društva pokazuju da je mjesto bosanskih Hrvata u Bosni i
Hercegovini a ne u Velikoj Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina je ostala
Bosna i Hercegovina kroz dugu svoju povijest, jedina koja je uvijek
bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko
trajanje. Bosna i Hercegovina je uvijek uspjevala probuditi zaključane
potencijale, potencijale u kojima ataci na Bosnu i Hercegovinu gube.
kao što će izgubiti i  anticivilizacijska  ponižavanja
bosanskohercegovačke historije, tradicije, kulture. Pucanj Milanovića
na Bosnu i Hercegovinu  je pucanj u srce cijelog demokratskog,
savremenog čovjećanstva, pucanj u Ideju Bosne i bosanski duh, pucanj u
čovjeka i civilizaciju koji su se pobjedom nad fašizmom, poslije
Holokausta zavjetovali nikada više. Ponižavati susjednu državu, Bosnu
i Hercegovinu na koju je njegova država izvršila agresiju i genocid
je vrhunac  zločina i očigledan dokaz kontinuiteta Velike Hrvatske.
Ponižavati, Bosnu i Hercegovoinu,  svijetsku  ljepotu i svijetski
ukras pred čijom lepotom i monumentalnošÄ‡u čovjek, ali samo čovjek,
postaje dobar i miroljubiv  ne može pripadati čovjeku i civilizaciji.
On pripada barbarima, neljudima, zločincima.

Nedopustivo da Milanovićeve izjave prođu nekažnjeno. U svakoj
ozbiljnoj zemlji bio bi proglašen nepoželjnom osobom. U ime američkih
i kanadskih Bošnjaka pozivamo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da
osudi izjave Milanovića i tako potvrdi da je u funkciji zaštite
bošasnkohercegovačkih državnih interesa. Pozivamo nadležne državne
organe da Milanovića proglase nepoželjnim za Bosnu i Hercegovinu sve
dok se javno ne izvine građanima i narodima Bosne i Hercegovine.

Institut za istraživanje genocida, Kanada
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: