Vijesti

Samo građani odani bosanskohercegovačkoj državi imaju moć da zaustave lažne mirotvorce u službi realizacije SANU Memoranduma II

Samo graÄ‘ani odani bosanskohercegovačkoj državi imaju moć da zaustave lažne mirotvorce u službi realizacije SANU Memoranduma II 
Po novoj velikosrpskoj strategiji oličenoj u SANU Memorandumu II, udruženi politički establišmenti Srbije manjeg bh. entiteta i meÄ‘unarodne zajednice, posebno Rusije, radi na slabljenju države BiH. Antibosanskohercegovački i anticivilizacijski referendum o tkz. danu manjeg bh entiteta i pored jasne odluke Ustavnog suda BiH  je jasan dokaz nove zločinačke strategije kojom se želi sada novom metodom institucionalnog referendumskog linča negirati rad državnih institucija, sa konačnim ciljem bježanja od istine i pravde negiranjem agresije i genocida, počinjenim za stvaranje etnički čistog manjeg bh entiteta. Dobro je poznato da po SANU Memorandumu I, dokumenta za stvaranje etnički čiste Velike Srbije, izvršena je agresija na Republiku BiH, koja je rezultirala genocidom na teritoriji BiH, prije svega nad bošnjačkim narodom. Po Memorandumu SANU II rezultati agresije i genocida se trebaju legalizovati falsifikovanjem historijskih, sudskih i političkih činjenica o agresijima i genocidima.  Referendum je na tom fonu. Već nakon Dejtona, prije 20 godina, počele su optužbe Bošnjaka za zločine, a onda i terorizam. Žalosno je da politčki predstavnici žrtava nisu svjesni cilja optužbi Bošnjaka za zločine i terorizam.Taj cilj je definitivno ustrojavanje manjeg bh entiteta kao države u državi, negiranjem historijskih, pravnih i političkih činjenica o agresiji i genocida u BiH i bježanjem od istine o tim zločinima i pravde za žrtve tih zločina. Žrtve agresije i genocida nikada nisu ni imale svoga političkog predstavnika. Bosanskohercegovački, posebno bošnjački politički establišment je izgubio kredibilitet svakodnevnim dodvoravanjima tkz mirotvorcima. MeÄ‘unarodna zajednice ne postoji posebno kada je u pitanju država BiH. Ostali su graÄ‘ani i to oni koji su odani bosanskohercegovačkoj državi da masovnim izlaskom na ulice odbrane hiljadugodišnju bosanskohercegovačku državnu tradiciju, ne samo sprečavanjem referenduma u manjem entitetu, već prije svega anuliranjem Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, tkz. dejtonskog ustava koji upravo ide na ruku idejnim tvorcima i izvršiocima ataka na državu BiH kako onih sa istočne, tako i onih sa zapadne bosanskohercegovačke državne granice.

Emir Ramić

Vijesti: