Vijesti

Obaveza

Obaveza svih nas jeste da otkrijemo i utvrdimo ljudsku, društvenu i naučnu istinu o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, kao bitan uslov za ostvarivanje pravde i prava, bez kojih nije moguće postići pomirenje i graditi zajedničku budućnost u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine, kao prototipni model razvoja savremene civilizacije i kulture u Evropi i svijetu.
It is the obligation of all of us to detect and identify the human, social, and scientific truth about genocide and other forms of crimes against humanity and international law, being an important condition for achieving the justice and rights, without which it is not possible to get the reconciliation and build the common future in Bosnia and Herzegovina and of the state of Bosnia and Herzegovina, being the prototype model of the development of contemporary civilization and culture in Europe and the rest of the world.

Vijesti: