Vijesti

Windsor


Windsor, Ontario, Kanada 31. 08. 2016.

Manifestacija zahvale u organizaciji Brian Masse, člana Kanadskog parlamenta
Nikad zaboraviti Srebrenicu  - Manifestacija zahvale članovima Kanadsko bosanske zajednice  koji su učestvovali u historijskim procesima usvajanja rezolucija o genocidu u Srebrenici u Kanadskom parlamentu i izgradnji prvog spoemenika žrtvama genocida u Srebrenici u Sjevernoj Americi.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}: "Obaveza svih nas jeste da otkrijemo i utvrdimo ljudsku, društvenu i naučnu istinu o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, kao bitan uslov za ostvarivanje pravde i prava, bez kojih nije moguće postići pomirenje i graditi zajedničku budućnost Bosne i Hercegovine. Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo  da izrazimo najdublju ljudsku zahvalnost članu Kanadskog parlamenta Brian Masse za kontinuiranu podršku za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini.  Svi graÄ‘ani bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u Kanadi i mnogi KanaÄ‘ani mogu posvjedočiti doprinos Briana Masse u borbi da Kanada prizna i proglasi dan sjećanja na genocid u Srebrenici, te prizna da je u Srebrenici počinjen zločin genocida. I pored otpora da se koristi riječ genocid, Brian Masse nije odustajao od ovog termina i rezolucije su usvojene u Kanadskom parlamentu. Proces lobiranja i zalaganja za ovu Rezoluciju je trajao više od godinu dana, a Brianova predanost, zalaganje, integritet i hrabrost su bitni faktori koji su doveli do ostvarenja ovog, za nas veoma bitnog cilja.  Govoreći o Brian Masse-u, bitno je istaći njegovu predanosti ideji i borbi za ljudska prava od početka njegove političke karijere pa do sada. Zapravo, njegov ulazak u politiku bio je vezan za genocid u Istočnom Timoru. Od tada pa naovamo Brian je održao svoj integritet u borbi za ljudska prava, i u slučaju Rezolucije o Srebrenici pokazuju da potreba za pravdom nadmašuje potrebu za prividnim mirom. Kanadske rezolucije o genocdu u Srebrenici su ojačale veze Kanade i Bosne i Hercegovine u zajedničim naporima spriječavanja budućih genocida kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Hvala Brian. Vi ste naš prijatelj i naš heroj. Pozdravljamo vaše napore za promociju mira i pravde u svijetu i bolje budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene graÄ‘ane. Želimo se zahvaliti svim članovima Bosanskog kluba Windsor za izgradnju historijskog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici i kontinuiranu borbu za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini".
IGK
Community Appreciation Event organised by Brian Masse, Member of Canadian Parliament
Never Forget Srebrenica  - Community Appreciation Event recognising the efforts of those in the Community who assisted with the establishment of the Srebrenica Never Forget Monument in Windsor and the motion in Parliament.
Institute for Research of Genocide Canada {IGC}: "It is the obligation to detect and identify the human, social, and scientific truth about genocide, being an important condition for achieving the justice and rights, without it is not possible to build the common future in Bosnia. We are taking this privileged possibility to express the deepest human gratitude to Member of Parliament Brian Masse for continuous support  for the truth and justice in Bosnia. All citizens of Bosnian origin living in Canada can testify that Brian’s contribution and hard work to acknowledge and declare a day of mourning for Srebrenica and to make sure that everyone knows that the crimes committed in Srebrenica were in fact genocide. Despite the resistance to include the word genocide in the resolution, Brian was determined to pass two resolutions in the Parliament. The lobbying and advocacy process for this resolutions lasted many years and Brian’s dedication, commitment, integrity and courage are important factors that led to the realizations of this; something that is very important to the Bosnian community. Furthermore, this gives an advantage to Canada to strengthen its commitment in the fight to prevent genocide in the future, and further optimize the relations between Bosnia and  Canada to prevent future genocides. Thank you Brian. You are our friend and our hero. I applaud your efforts to promote peace and justice in the world and a better future for Bosnia-Herzegovina and its citizens. We would like to thank all members of the Bosnia  Club Windsor for building the historic monument to the Srebrenica genocide victims.
IGC

Vijesti: