Vijesti

Nezadovoljstvo

Izražavajući  nezadovoljstvo nad odlukom kojom je odbrani Radovana Karadžića odobreno više od 850.000 KM, Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra sramnim odnos bosanskohercegovačke države prema bivšim logorašima. Žalosno je da država na koju je izvršena agresija i genocid dozvoljava da  ratni zločinci imaju veća prava nego same žrtve. 

Vijesti: