Vijesti

Porodica

Porodica je temelj čovječanstva, osnovna ćelija društva i države. Samo sa zdravim ćelijama društvo i država mogu biti zdravi. Porodica oplemenjuje ljudski rod pa ih moramo stalno braniti. Kriza društva i države je posljedica krize porodice.

/E. R./    

Vijesti: