Vijesti

Bahri

Otišla je tiho i gotovo nečujno. Ostala je njena poezija koja  zaborava nema. Njena pjesma će i dalje beharati i zrijevati u našoj BiH, u našoj Kanadi u našem svijetu.Neka joj Allah dž. š. oprosti grijehe i podari najljepša prostranstva Dženneta, a članovima njene familije sabur. Amin. El-Fatiha.

E. R.

Vijesti: