Vijesti

Pitanje odgovornosti za bolju budućnost Bosne i Hercegovine

Pitanje odgovornosti za bolju budućnost Bosne i Hercegovine traži prije svega ljudsku etiku oko koje se trebaju složiti svi bosasnkohercegovački subjekti. Svi smo odgovorni za stvaranje bolje bosasnkohercegovačke države i društva i bolja budućnost se mora zagovarati svaki dan, ne samo u izbornoj kampanji, a za takvo nešto se ne mora biti lider, dovoljno je biti čovjek. 
/E.R./

Vijesti: