Vijesti

V. Jeremic


 
During his time as President of the 67th UN General Assembly (UNGA), Mr. Jeremic consistently used the UN as a platform to spread Serbian nationalist agenda by organizing highly inappropriate and controversial events. For instance, in January of 2013, Mr. Jeremic organized a concert at the UN where a Serbian choir sang, "March on the River Drina." The military song dates back to World War I and has been used as a motivational tool to commit war crimes in Bosnia and Herzegovina (BiH) against its non-Serb civilians. In fact, Serb perpetrators used the song during the 1992-1995 war while they raped, pillaged, and murdered non-Serb civilians in towns and concentration camps throughout BiH. Moreover, the authorities of the former Yugoslavia banned the song for inciting ethnic hatred, and the Serbian parliament officially rejected it as a national anthem. Mr. Jeremic managed to create controversy once more in April 2013 when he organized an inflammatory debate on the topic of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). The event was insulting to the non-Serb victims of genocide and ethnic cleansing in both BiH and Croatia, and as the current Secretary-General Ban Ki-moon stated afterwards, "we cannot expect human rights to be respected if we don't support the international justice system." U.S., Canada and Jordan boycotted the unbalanced debate since it aimed to undermine the war crimes tribunal and the UK expressed concern over the fact that the survivors of the Srebrenica genocide had no say in the debate. Further, and also during his tenure as the President of UNGA, Mr. Jeremic compared Kosovo Albanians to the evil orcs in J.R.R. Tolkien's book "The Hobbit" and publicly stated that Kosovo would join the UN over his dead body.
 
U vrijeme dok je predsjedavao 67. Generalnom skupštinom UN-a (GSUN), Jeremić je, kako se navodi, uporno koristio UN kao platformu za širenje srpskih nacionalističkih programa organiziranjem veoma neprikladih i kontroverznih dogaÄ‘aja. Naprimjer, u januaru 2013. godine, Jeremić je organizirao koncert u UN-u, gdje je srpski hor pjevao, "Marš na Drinu". Ta vojna pjesma datira iz Prvog svjetskog rata i koristila se kao sredstvo motviranja za činjenje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini (BiH) nad nesrprskim stanovništvom. Zapravo, srpski zločinci koristili su tu pjesmu i tokom rata 1992.-1995., dok su silovali, pljačkali i ubijali nesrpske civile u gradovima i koncentracionim logorima širom BiH. Osim toga, vlasti bivše Jugoslavije su zabranile tu pjesmu zbog izazivanja nacionalne mržnje, a Skupština Srbije službeno ju je odbila kao prijedlog za državnu himnu - navodi se u saopćenju. Nakon navedenog vrlo neprikladnog koncerta koji je korišten za širenje srpskog ultranacionalizma, ACBH, zajedno s drugim grupama uputio je pismo UN-u uime bosanskohercegovačkih graÄ‘ana koji su preživjeli genocid, a sada žive u SAD-u, što je rezultiralo izvinjenjem od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, gdje je  on izjavio da nije znao značenje pjesme, i da ona nije bila dio prvobitnog programa. Jeremić je uspio stvoriti kontroverze još jednom u aprilu 2013. godine, kada je organizirao 'zapaljujuću' raspravu o temi MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY). DogaÄ‘aj je bio uvredljiv za nesrpske žrtve genocida i etničkog čišÄ‡enja u BiH i Hrvatskoj, a generalni sekretar UN-a  Ban Ki-moon izjavio je nakon toga da "ne možemo očekivati da se ljudska prava poštuju ako ne poštujemo meÄ‘unarodni pravosudni sistem". Sjedinjene Američke Države, Kanada i Jordan bojkotirali su tu neuravnoteženu raspravu jer je imala za cilj da potkopa autoritet suda za ratne zločine, a Velika Britanija je izrazila zabrinutost zbog činjenice da preživjeli genocida u Srebrenici nisu imali pravo glasa u raspravi. Nadalje, za vrijeme njegovog mandata kao predsjedavajućeg GS UN-a, Jeremić je uporedio kosovske Albance sa zlim orlovima u romanu "Hobit" J.R.R. Tolkiena i javno izjavio da će Kosovo postati članica UN-a samo preko njega mrtvog.

Vijesti: