Vijesti

Bosna i Hercegovina sa dva entiteta,

Bosna i Hercegovina sa dva entiteta, u kojoj je jedan entitet rezultat zločina protiv mira (agresije) i zločina genocida – Republika Srpska, a drugi entitet – Federacija Bosna i Hercegovina, u kojem je na značajnom dijelu teritorije tog entiteta, također, izvršen zločin protiv mira i zločin genocida, država je sa političkim oblicima vladavine, na jednom malom prostoru, nepoznata u političkoj teritoriji i praksi u svijetu. Shodno tome, konstituisana je država koja je nefunkcionalna i teško održiva i sa krajnje neizvjesnom političkom perspektivom u međunarodnim odnosima kao posebnog i jedinstvenog političkog subjekta. Samo u takvom državnom eksperimentu je moguće da Srebrenica u kojoj je izvršen genocid dođe pod političku upravu onih koji su izvršili genocid.
Bosnia and Herzegovina is made of two entities – where one of the entities is the result of crime against peace (aggression) and crime of genocide – Republika Srpska, and the other entity – Federation of Bosnia and Herzegovina, in which the crime against peace and the crime of genocide were also committed in a significant portion of its territory – is the state that has a political rule, in a small territory, which is not known in the political theory and practice elsewhere in the world. In conclusion, a state was set up that is not functional, that is unsustainable, and with completely unpredictable political perspectives in the international relations in form of special and unique political factor.Only in such a state experiment is possible that Srebrenica  come under political management of those who committed genocide.

E.R.

Vijesti: