Vijesti

Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Kanade

 


Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Kanade
Senad Šepić - Narodni poslanik koji izvršava svoja obečanja
U organizaciji bh. zajednice u Kanadi od 4. maja do 7. maja ove godine održana je manifestacija „Dani BiH u Kanadi“. Poseban gost bio je Senad Šepić šef delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlametarnoj skupštini Vijeća Evrope. Tokom višednevne manifestacije bh. dijaspora u Kanadi je zatražila od Šepića pomoć u realizaciji više zadataka od važnosti za bh. graÄ‘ane u ovoj zemlji. Jedan od najprioritetnijih je bio što brže stvaranje tehničkih uvjeta kako bi se poboljšalo pružanje konzularnih usluga Ambasade BiH u prostrano velikoj Kanadi. Senad Šepić je pažljivo slušao zahtijeve graÄ‘ana BiH u Kanadi i ovaj zadatak je već realiziran njegovim aktivnostima. Ministarstvo vanjskih poslova BiH će dostaviti Ambasadi BiH u Kanadi biometrijsku stanicu kojom će se omogućiti znatno kvalitetnije izvršavanje konzularnih usluga širom ove velike zemlje. Tako graÄ‘ani BiH više neće morati putovati u Otavu za konzularne usluge, nego će te usluge moći dobiti u svim gradovima Kanade. Drugi važan zadatak u kome smo razgovarali sa Senadom Šepićem je Sporazuma o socijalnom osiguranju izmeÄ‘u Bosne i Hercegovine i Kanade. Vijeće ministara BiH  je juće utvrdilo Prijedlog osnova za voÄ‘enje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju izmeÄ‘u BiH i Kanade, koji će omogućiti povezivanje staža osiguranja ostvarenog u objema državama. Prema neslužbenim procjenama, oko 60 hiljada bh. graÄ‘ana koji žive u Kanadi ne mogu ostvariti prava iz oblasti socijalnog osiguranja, odnosno prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja zbog nepostojanja ovog sporazuma. Bh. zajednica u Kanadi se zahvalila Senadu Šepiću na ovim aktivnostima koji su od velike važnosti za naše ljude. Ovo je jasan primjer kako se trebaju realizirati interesi dijaspore u matici. 
Emir Ramić

Vijesti: