Vijesti

99. godišnjica rođenja Maka Dizdara.

99. godišnjica roÄ‘enja Maka Dizdara.
Na današnji dan 1917. godine, roÄ‘en je pjesnik Mehmedalija Mak Dizdar. Mak je zaslužio da piše o svojoj Bosni a i Bosna da piše o svome Maku. Dizdar kazuje o pitanjima porijekla, puta i svrhe čovjekovog bivanja u svijetu, i to preko Bogumila i srednjovjekovne Crkve bosanske, koji počivaju ispod stećaka, čekajući Sudnji dan. Osamljeni, stećci još uvijek odreÄ‘uju prostorni i kulturni lik Bosne. Oni su i dalje u središtu nesporazuma i rasprava o porijeklu i budućnosti bosanske pluralnosti.
99. Anniversary of the birth of Mak Dizdar
On this day in 1917, was born poet Mehmedalija Mak Dizdar. Mak deserved to write about his Bosnia and Bosnia to write about its Mak. Dizdar poses questions of the origin, way and purpose of our existence in this world, doing so through the Bogomils the followers of the distinctive mediaeval Bosnian Church, who lie beneath the stećci awaiting the Day of Judgment. In lonely isolation stećci still define the spatial i cultural image of Bosnia, and remain central to the discords and debates that arise over the origins and future of Bosnian plurality.

Vijesti: