Vijesti

Reakcija profesora Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom uručivanja povelje zahvale ratnim zločincima Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Biljani Plavšić, te posthumno Nikoli Koljeviću

24. 10. 2016.

Reakcija profesora Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom uručivanja povelje zahvale ratnim zločincima Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Biljani Plavšić, te posthumno Nikoli Koljeviću  

Dati priznanja osuÄ‘enim za ratne zločine je znak da politički, policijski, akademski i kulturni establišment manjeg bosanskohercegovačkog entiteta nastavlja antibosansku politiku i praksu. Istraživači genocida, aktivista za ljudska prava i slobode, članovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada, preživjele žrtve i svjedoci agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim graÄ‘anima, ali i mnogi Amerikanci i KanaÄ‘ani i njihove organizacije za zaštitu ljudskih prava i sloboda su ponovo u šoku.  Zakonodavni organ eniteta  na tlu Republike Bosne i Hercegovine nastao genocidom i drugim ratnim zločinima davanjem  priznanja ratnim zločincima, učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata sa najtežim meÄ‘unarodno pravnim krivičnim nedjelima, uključujući agresiju i genocid po ko zna koji put nanosi  bol dušama onih koji su imali sreću da prežive najteže oblike zločina poslije holokausta u Evropi. Istovremeno ovo anticivilizacijsko nagraÄ‘ivanje je kontinuitet intencije da se odbace sve presude sudova u Hagu i da se one ne priznaju u srpskoj politici. To nas  upozorava da ta agresivno genocidna zločinačka politika s kraj 20. stoljeća nije završena niti je napuštena od današnjih srpskih političara. Oni samo nastavljaju poslove u drugom povijesnom kontekstu.

Ratni zločinci se nagraÄ‘uju ne samo na dan skupštine genocidnog entiteta, već i na dan UN-a, 24. oktobar.   Zato je to nagraÄ‘ivanje osuÄ‘enih ratnih zločinaca  ne samo anticivilizacijski zločinački čin nastavka antibosanske politike i prakse, već i čin kršenja Povelje UN i Konvencije o  sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Žrtve zločina genocida i meÄ‘unarodna demokratska javnost očekivali su da Ujedinjene nacije odlučno djeluju i spriječe zločin genocida. To se nije desilo. Istraživači genocida, aktivista ljudskih prava i sloboda i posebno žrtve zločina genocida očekuju od UN da mnogo odlučnije djeluju i spriječe nastavak zločina prema državi BiH i njenim graÄ‘anima od strane političkog establišmenta manjeg bh. entiteta.

Velikosrpski hegemonijski antibosanski projekt se nastavlja. To mora biti jasno svakom borcu za istinu i pravdu, svakom borcu za jedinstvenu, suverenu, nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. To mora biti jasno posebno svakom Bošnjaku u matici i dijaspori jer oni nemaju drugu rezervnu domovinu. Samo Bošnjaci mogu tu svoju jedinu domovinu braniti i odbraniti. Više od dvije stotine godina velikosrpska nacionalistička  ideologija ne posustaje i ne odstupa od uništenja Bosne i Hercegovine.  Zato zaboraviti prošlost i sadašnjost u kojima se u kontinuitetu pokušava uništiti Bosna i Hercegovina  značilo bi ponavljanje navedenih največih zločina poslije holokausta u Evropi. Umjesto da istrina i pravda pobjede, rane se ponovo otvoraju. Pozivam autoritete svijeta da upotrebe snagu moralnog kredibiliteta te zaustave kontinuirano ugrožavanje bosanskohercegovačke države od strane vlasti manjeg bh entiteta. Pozovam i bošnjački politički. akademski, kulturni establišment da se probudi iz sna i produzme konkretne mjere u odbrani Bosne i Hercegovine. Onaj ko veliča osuÄ‘ene ratne zločince, onaj ko ponižava žrtve genocida se mora sankcionisati.

Profesor Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: