Vijesti

Glas preživjelih žrtava genocida u BiH u dokumentarnom filmu "Never Again A Broken Promise"

Glas preživjelih žrtava genocida u BiH u dokumentarnom filmu  "Never Again A Broken Promise"

U dokumentarnom filmu pod nazivom "Never Again A Broken Promise" u 13 epizoda po scenariju Yolanda Papini-Pollock i u režiji Rogers Ofime na dokumentaran način, upotrebom naučno istraživačkih i sudskih činjenica i svjedočenjem preživjelih žrtava genocida u svijetu jedna kompletna epizoda će biti posvećena genocidu u BiH. Film se snima pod pokroviteljstvom Vlade Kanade a biće premijerno prikazan na centralnoj kanadskoj televiziji. ÄŒlanica Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida {IGK}, Kanada Yolanda Papini-Pollock se obratila IGK sa molbom da jedna od epizoda filma govori o genocidu u BiH. IGK je odredio dva člana Internacionalnog ekspertnog tima koji će govoriti o genocidu u BiH. Istovremeno IGK će pružiti potrebnu naučno istraživačku i drugu dokumentaciju u vezi genocida u BiH.
Ovaj značajan film ima cilj podizanje svijesti, odgovornosti i edukacije KanaÄ‘ana o potrebi borbe protiv genocida. Gledaoci će moći naučiti o specifičnostima genocida u BiH. Film je svojevrsni poziv na akciju protiv idejnih tvoraca i izvršilaca genocida. Film je poziv svim ljudima da podignu svoj glas protiv genocida. 

Sadašnje i buduće generacije iz svih dosadašnjih zločina genocida moraju konačno, u interesu budućnosti savremenog čovječanstva i civilizacije, izvući historijsku pouku o potrebi jačanja, razvijanja i ujedinjavanja svih snaga, bez obzira na nacionalnu, etničku, rasnu, vjersku, ideološku ili političku pripadnost. Stoga, podsjećanje na genocid u BiH  ima historijsku važnost za cijelo čovječanstvo. Govoriti o genocidu u BiH zadatak je svih nas  kako se to zlo nikada i nikome više ne bi ponovilo. Sve žrtve genocida u BiH obavezuju nas da, u ime budućnosti čovječanstva i najviših ljudskih i društvenih vrijednosti, sloboda i prava, civilizacijskih i kulturnih tekovina i dobara, ne dozvolimo, odnosno osujetimo sve namjere i pokušaje kojima se zločin genocida nagraÄ‘uje, a žrtva i dalje kažnjava. Zločin genocida zaslužuje posebnu osudu i zgražavanje. Sveti je zadatak svih progresivnih snaga, a posebno istraživača, da naučno istražuju genocid i druge oblike zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, na čemu se temelji istina i maksimalno sužava prostor za sve aktuelne i potencijalne falsifikate, manipulacije i laži.

Zahvaljujući se Yolanda Papini-Pollock na uključivanju genocida u BiH u dokumentarni film "Never Again A Broken Promise" profesor Emir Ramić, direktor IGK je naglasio:

"Poslije Holokausta ponovio se genocid u BiH. UN koje su nastale na temeljima potrebe sjećanja na Holokaust, ne samo da nisu primjenile Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju genocida, već su dozvolile da se pod njihovom zastavom i njihovom „zaštitom“ u BiH dogodi genocid. Iako je presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde u Den Hagu 2007. godine potvrÄ‘eno da se u Srebrenici dogodio genocid, iako je presudama  MeÄ‘unarodog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije potvrÄ‘en genocid u Srebrenici i Žepi i ako su ti genocidi potvrÄ‘eni presudma mnogih nacionalnih sudova, danas  se u manjem entitetu permanentno poriče, minimizira i tabuizira što vrijeÄ‘a žrtve i svijedoke agresije i genocida. O genocidu u BiH moramo učiti da bi bili veći ljudi, saosjećajniji, vrednujući svaku osobu kao stvorenje neograničene vrijednosti, tako vrijedno, da znamo da se takva zvjerstva neće više nikada desiti i da će svijet biti humanije mjesto koje je neprijateljski okrenuto prema takvim groznim dešavanjima".

IGK

Vijesti: