Vijesti

Izreka

Bolje je srce koji voli nego ono koje mrzi. Bolja je ruka koja piše lijepu riječ nego ona koja ubija.

Love is better than the heart of hate. Hand of good healer is better than the hand of evil killer. 
Emir Ramic

Vijesti: