Vijesti

Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju povijest, jedina koja je uvijek bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko trajanje

Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju povijest, jedina koja je uvijek
bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko
trajanje


U organizaciji BIC Hamilton i pod pokroviteljstvom Kongresa Bošnjaka
Sjeverne Amerike i Instituta za istraživanje genocida, Kanada održana
je Akademija povodm 25. novembra Dana državnosti BiH. Akdemiju je
kratkim prigodnim govorom otvorio Hasan Kapo predsjednik IO BIC
Hamilton. Zatim su intonirane himne Kanade i BiH. Imam BIC Hamilton je
pozvao prisutne da se sjetimo svih boraca za BiH koji su dali svoje
živote za njenu slobodu.

Hasan Kapo je zatim pozvao profesora Emira Ramića da se obrati
prisutnima. U svome izlaganju Ramić je između ostalog rekao:
"Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a je jedan od najznačajnijih događaja uopće
u povijesti BiH. BiH kao zemlja, kao prostor svoj politički i državni
identitet stiče u srednjem vijeku i dostiže veoma visok stupanj
razvoja. Zatim nekih 400 i više godina, BiH egzistira u okviru
Otomanske vlasti, a nešto kratko i pod Austro-ugarskom vlašÄ‡u, ali u
svim vremenima BiH je sačuvala svoju teritorijalnu posebnost i svoju
kulturološku posebnost. Znači u BiH su vijekovima živjeli ljudi koji
su pripadali različitim vjerama i kasnije nacijama. U 20. stoljeću BiH
obnavlja svoju državnost i tada započinje njen razvoj u okviru
Antifašističkog oslobodičkog pokreta u BiH i Jugoslaviji. Dana 25.
novembra 1943. godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu
usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost
naroda BiH da njihova zemlja bude zbratimljena zajednica. Godinu
poslije na zasjedanju u Sanskom Mostu ZAVNOBiH prelazi u zakonodavno i
izvršno tijelo, a njegovo predsjedništvo na jesen u Jajcu uspostavilo
je državnu upravu. 1945. godine u Sarajevu je formirana prva vlada, a
godinu poslije usvojen prvi ustav, koji je utemeljio je ravnopravnost
građana u BiH. Veličina i historijska vrijednost ZAVNOBiH-a ogleda se
u tome što je umjesto mržnje ponudio – bratstvo, umjesto razdora –
jedinstvo, umjesto podvojenosti – ravnopravnost, umjesto sluganstva
tuđinu samostalnost-nezavisnost-suverenost, u vlastitoj državnoj,
političkoj, ekonomskoj i kulturnoj zajednici. Svima onima koji
bojkotuju ovaj historijski datum, svima onima koji za državu BiH
govore da je vještačka tvorevina koja nema budućnost, svima onima koji
negiraju antifašistički program oličen u borbi protiv agresija i
genocida, svima onima koji guše osnovna ljudska prava i slobode, svima
onima koji uzalud hoće BiH samo po svome cilju, svim zarobljenicima
prošlosti izbrisanih historija poručujemo: BiH je historijski entitet
koji ima svoj vlastiti identitet i vlastitu historiju. BiH je na čist
i častan način branila i odbranila svoju državnu, političku, pravnu
opstojnost, nezavisnost, samostalnost, suverenost u višestrukoj
agresiji i genocidu nad njenim građanima od 1992 do 1995. godine. I
uvijek će to časno i pošteno odbraniti jer ima višestoljetnu tradiciju
susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se
sintetizovale u specifičnoj duhovnosti koja se ne može naći u njenih
susjeda. Zato oni BiH ne razumiju i vrše nad njom agresije i genocide.
Upravo ta njena specifična duhovnost oličena u Ideji Bosne i Bosanskom
duhu na čijim osnovama se gradi savremni čovjek i civilizacija čini
bosanskohercegvačko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom
zajednicom i državom. Zato je BiH nemoguće poharati tako da bi ostala
poharana i uništena, ona će se uvijek vratiti na svoj nivo, na nivo
Ideje Bosne i Bosanskog duha. Kada su u pitanju zločini prema toj
Ideji i tom Duhu svaki kompromis je sramna izdaja pravde i istine.
Pomirenje nam treba radi povratka nade čovjeku i civilizaciji kroz
vračanje Ideje Bosne i Bosanskog duha svome bosanskohercegovačkom
izvoru, ali uz neopoziv uvjet da ratni zločinci budu gonjeni i
kažnjeni, žrtva obeštečena. Bez toga nema niti može biti ni mira ni
pomirenja, ni istine, ni pravde, ni historijskog vračanja Ideje Bosne
i Bosanskog duha svome izvoru. Ideologijama i praksama koje su
željele, žele i želiće u budućnosti da razbiju BiH ne odgovaraju
historijske odluke ZAVNOBiH-a koje su potvrdile modernu državnost BiH
koja je imala status države još prije hiljadu godina. Osnovna teza tih
ideologija je da država BiH nikad nije ni bila. A, osnovni element tih
ideologija je negiranje identiteta bošnjačkog naroda, kao osnovne
spone bosanskohercegovačke državne i društvene samostalnosti,
nezavisnosti, teritorijalnog integriteta. Stalna egzistencija tih
neprijateljskih ideologija je znak da fašizam nikada nije do kraja
pobjeÄ‘en, što se jasno pokazalo u agresiji Srbije, Crne Gore i
Hrvatske na meÄ‘unarodno priznanje BiH koje je izvršeno upravo u
granicama koje je uokvirio ZAVNOBiH. Zbog toga su antifašizam i
ZAVNOBiH potrebni BiH jednako kao i prije 73 godine. Principi na
kojima je utemeljen imaju trajan karakter i povijesni značaj. Bez
uvažavanja i primjene tih osnovnih principa BiH nema perspektivu.
Svima onima koji BiH ne žele kao suverenu, jedinstvenu i demokratsku
državu, zajednicu ravnopravnih naroda i građana, onima koji bi BiH
najradije vidjeli u sastavu velike Srbije, velike Hrvatske, ili kao
neku “muslimaniju”, odnosno kao neku uniju tri odijeljena nacionalna
entiteta principi ZAVNOBiH-a su problem. Agresija na BiH jeste srušila
mnoge zablude, raskrinkala mnoge ideologije i mitove, dala teške,
krvave historijske pouke, ali sve to ne smije biti razlog da se
odstupi od principa ZAVNOBiH-a koji su satkani u biću BiH, oličenog u
ideji Bosne i Bosanskom duhu".

Sa Akademije je poručeno  da je BiH na čist i častan način branila i
odbranila svoju državnu, političku, pravnu opstojnost, nezavisnost,
samostalnost, suverenost u višestrukoj agresiji i genocidu nad njenim
graÄ‘anima od 1992 do 1995. godine u antifašističkom,
narodnooslobodilačkom ratu. Svim istinskim bosanskohercegovačkim
patriotima, svim borcima protiv fašizma i svima onima koji daju svoj
doprinos za kontitnuitet državnog razvoja BiH čestitamo Dan
državnosti, uz dužnu počast svima onima koji su svoje živote utkali u
državu BiH, njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Poslije uvodnog izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj je
učestvovali više prisutnih. Akademija je nastavljena druženjem
prisutnih.

Vijesti: