Vijesti

Hvala kanadskom gradu Hamiltonu što kontinuirano podržavu državu Bosnu i Hercegovinu

24. 11. 2016.

Hvala kanadskom gradu Hamiltonu što kontinuirano podržavu državu Bosnu i Hercegovinu

Dok se jedan od naznačajnijih bosanskohercegovačkih, državnih blagdana, Dana državnosti, u manjem entitetu apsolutno negira, u drugom entitetu sve više prešućuje, dok je državotvornost Bosne i Hercegovine nešto o čemu se sve manje priča, dok se kontinuirano pokušava poništiti sjećanje na ono što čini Bosnu i Hercegovinu onakvom kakva bi trebala da bude, politički lideri kanadskog grada Hamiltona priznaju i poštuju da je Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a jedan od najvećih, najkrupnijih i najznačajnijih dogaÄ‘aja uopće u povijesti Bosne i Hercegovine.

U povodu Dvadesetpetog novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, blagdana koji je prelomni historijski trenutak savremene bosanskohercegovačke države jer potvrÄ‘uje njeno državno, pravno, političko i društveno trajanje i uzdizanje, odlukom Gradske skupštine na velikom elektronskom panou ispred zgrade Skupštine grada Hamiltona je napisano:

“Sretan 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine”

Hvala gradu Hamiltonu što je obilježavajući Dan državnosti Bosne i Hercegovine poslao sasvim jasnu poruku čitavom svijetu: Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju povijest. To što politički lideri kanadskog grada Hamiltona posebno obilježavaju Dan nezavisnosti i Dan državnosti Bosne i Hercegovine je znak priznavanja bosanskohercegovačke države i društva, znak da poštuju aktivizam bosanskohercegovačke dijaspore u njenoj borbi za očuvanje i jačanje bosanskohercegovačke države i društva. To što politički lideri Hamiltona poštuju i obilježavaju 31 maj Svijetski dan Bijelih traka i 11 juli Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici je znak da poštuje istinu i pravdu kao najvažnije tekovine civilizacije, kao najbolji put bolje bosanskohercegovačke budućnosti. Bosnu i Hercegovinu su mnogi pokušali uništiti, posebno u posljednjoj agresiji devedesetih godina prošlog vijeka, ali u tome nisu uspjeli zbog čega se ne smije u miru podleći pritiscima i dozvoliti da se univerzalne vrijednosti za koje su mnogi dali živote uništavaju.

Zahvaljujući se političkim liderima grada Hamiltona i posebno članovima gradske skupštine profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada je rekao: “Onima koji obilježavaju Dan manjeg bosanskohercegovačkog entiteta i tako grubo krše osnovna ljudska prava i slobode, promovišu fašizam, vode “gebelsovsku propagandu” preko javnih medija, naoružavaju se i spremaju za novi napad na jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Onima koji u tajnosti spremaju javno obilježavanje Dana takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna, upravo one iste pod okriljem koje se vodila fašistička politika, rušio Stari most, otvarali logori, provodio projekat podjele Bosne i Hercegovine, zbog kojeg je i nastala agresija sa istočne i zapadne strane na Bosnu i Hercegovinu. Onima koji u svom opijenošÄ‡u vlašÄ‡u ne vide da se zlo ponovo sprema da dovrši posao podjele Bosne i Hercegovine, te da su Bošnjaci došli na stepen najugroženijeg naroda u Evropi politički lideri kanadskog grada Hamiltona kroz kontinuiranu podršku državi Bosni i Hercegovini, istini i pravdi, jasno poručuju: Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju povijest, jedina koja je uvijek bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko i kulturološko trajanje. Bosna je uvijek uspjevala probuditi zaključane potencijale”.

Institut za istraživanje genocida Kanada

November 24, 2016.

Thanks to the Canadian city of Hamilton, which has consistently supported the state of Bosnia and Herzegovina

While one of the most significant Bosnia and Herzegovina public holiday, the National Day, in the smaller entity absolutely denies, in the other entity is increasingly suppressed, while the statehood of Bosnia and Herzegovina something that is less a story, while continuously trying to cancel the memory of what makes Bosnia and Herzegovina in the way it should be, the political leaders of the Canadian city of Hamilton recognize and respect that the first meeting of ZAVNOBiH as one of the most important event ever in the history of Bosnia and Herzegovina.

The Canadian city of Hamilton has paid tribute to the November 25., National Day of Bosnia and Herzegovina

On the occasion of the November 25., National Day of Bosnia and Herzegovina, on a prominent electronic sign located outside of City Hall is posting brief message recognising the November 25., National Day of Bosnia and Herzegovina

“Happy November 25. National Day of Bosnia and Herzegovina”

Thanks to the city of Hamilton which is marking the National Day of Bosnia and Herzegovina sent a very clear message to the whole world: Bosnia remained Bosnia throughout her long history.The fact that the political leaders of the Canadian City of Hamilton specially marked Independence Day and National Day of Bosnia and Herzegovina is a sign of recognition of the Bosnian state and society, a sign that respect activism Bosnian diaspora in its struggle for the preservation and strengthening of Bosnian state and society. The fact that political leaders Hamilton respect and mark 31 May, Worldwide White Armband Day and 11 July, Remembrance Day for the victims of the Srebrenica genocide is a sign that respect truth and justice as the most important achievements of civilization, as the best way better Bosnian future.

Thanks to the political leaders of the city of Hamilton and especially members of the City Assembly, professor Emir Ramic, director of the Institute for Research of Genocide, Canada said :”Those who in their intoxication rule do not see that evil is again ready to finish the job of dividing Bosnia and Herzegovina and that Bosniaks came to the level of the most vulnerable people in Europe, the political leaders of the Canadian city of Hamilton through continuous support to Bosnia and Herzegovina, with truth and justice are sending a message: Bosnia has remained Bosnia throughout her long history, which has always been integral in terms of territory, cuturale and unique as historical existence. Bosnia has always succeeded to wake locked resources”.

Institute for Research of Genocide Canada

Vijesti: