Vijesti

Stećak

Stećak je jedan od osnovnih simbola bosanskohercegovačke države. Njegov bosanskohercegovački karakter je neosporan. Kao takav stećak je jedan od ključnih nosilaca bosanskohercegovačkog identiteta. Zato ruganje stećku znači ruganje bosanskohercegovačkoj državi. I još nešto veoma važno, stećak je izvorno bosanskohercegovački, dakle on ne pripada nijednoj bosanskohercegovačkoj nacionalnoj zajednici pojedinačno, već svima. Tako je ruganje stećku ne samo ruganje bosanskohercegovačkoj držav, već i svim njenim narodima i graÄ‘anima.

/E.R./
 

Vijesti: