Vijesti

Povelja bosanske istine

Povelja bosanske istine i himna bosanske pravednosti je institucionalizacija kulture pamćenja kao put ostvarenja kulture mira. Institucionalizovana kultura mira na bazi kulture sjećanja će donijeti punu satisfakciju žrtvama genocida, afirmisaće principe pravednost i istine. Pravednost  Ä‡e biti uzdignuta u princip politike, uzajamno poštovanje i jednakost prava svih bosanskih naroda postaće načelo regulisanja njihovih uzjamanih odnosa, imperativ mira trijumfovaće nad interesima rata. 

/E.R./

Vijesti: