Vijesti

Elite

IGK: Kada bi bosanskohercegovačke političke elite imale više mudrosti, znanja, hrabrosti, odgovor na skandaloznu analizu časopisa Foreign Affairs kojom se predlaže podjele BiH na račun stvaranja velike Srbije i Hrvatske bi bio: bezuslovna realizacija Tužbe BiH protiv Srbije za genocid, odnosno  ukidanje paradržavne tvorevine RS, državna institucionalizacija kulture sjećanja i politička i pravna primjena rezultata nauke o genocidu koja nudi sasvim kredibilne dokaze za reviziju Tužbe. Istina i pravda je najbolji garant očuvanja i jačanja suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i političkog subjektiviteta BiH. Pravna i politička institucionalizacija istine i pravde je najbolje oružije protiv navedene i sličnih analiza, najbolje oružije za novu fuziju bosanskohercegovačkog društva.  

Vijesti: