Vijesti

Poruka je pročitana i usvojena aklamacijom na Akademiji građana i njihovih organizacija i zajednica u Kanadi

Kanadska poruka Mladenu Ivaniću, predsjedniku koji ponižava vlastitu državu i negira njene institucije


Vaša zloupotreba Oružanih snaga i drugih drćavnih organa u Banja Luci povodom antiustavne proslave devetog januara je jedan u nizu pokušaja pokušaja da se antibosanskom kampanjom spasi deveti januar kao takozvani dan entiteta koji je nastao kao rezultat momorandumske veliko srpske, antibosanske pa samim tim i antievropske, neljudske kampanje. Zašto ne pokažete u nekoj vašoj slavi šta su predstavnici vašeg naroda radili u agresiji na Republiku BiH i genocidu nad njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima? Isto tako, dobro bi bilo kada bi pokazali šta ste radili tokom Drugog svjetskog rata ili u 19. stoljeću, za vrijeme osvajanja teritorija za veliko srpsku nacionalističku državu. Samo da vas podsjetimo na historijski utemeljena istraživanja nekoliko najistaknutijih svijetskih naučnih institucija:
Nad Bošnjacima u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Sandžaku i BiH je, uskladu sa srpskom nacionalističkom ideologijom i politikom i genocidnom zločinačkom praksom srpskog velikodržavničkog projekta u više osvajačkih ratova u 19. i 20. vijeku, izvršen genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti. Genocid nad Bošnjacima na Balkanu, posebno Bošnjacima u BiH je rezultat srpske nacionalističke ideologije i politike i genocidne zločinačke prakse istrebljenja Bošnjaka. Zločin genocida je osmislio i razvio akademik Dobrica Ćosić, na kojeg je mnogo uticao Milorad Ekmečić. Osnov srpskog nacionalizma je srž srpske (agresivne) nacionalne kulture, koja u biti svog mita sadrži ogromnu količinu mržnje i nasilja, tendenciju ka izvršenju genocida. A kultura mržnje njeguje se unutar Srpske pravoslavne crkve, Srpske akademije nauka i umjetnosti, Srpskog književnog društva kroz mit o Kosovu i Njegošev Gorski vijenac, gdje je po srpskoj nacionalnoj kulturi, istrebljenje Bošnjaka sveti i herojski čin. Projekat je genocidnog karaktera jer sadrži osvajanje tuÄ‘ih teritorija i istrebljenje naroda. Proširenje životnog prostora je po srpskoj nacionalističkoj ideologiji i politici, a što je potvrdila i politička praksa, primarni kriterijum za širenje i održavanje etničke čistote. Srpski nacionalizam se temelji na srpskoj velikodržavničkoj ideologiji, politici i praksi od početka 19. vijeka, a nosioci projekta su istaknuti srpski intelektualci, duhovni i politički lideri. Srpski nacionalizam je masovnog karaktera zahvaljujući srpskoj intelektualnoj, svjetovnoj i duhovnoj, i političkoj eliti, zbog koje je dobijao na masovnosti i masovnoj podršci srpskog naroda, te iza kojeg je uvijek stajala država. Zbog svega nabrojanog i mnogo šta što nije nabrojano vaša antibosanska zloupotreba Oružanih snaga i drugih dravnih organa u Banja Luci je znak kontinuiteta koncepta srpske velikodržavne ideologije politike i prakse, koja ima anticivilizacijski, antidemokratski karakter, neljudski karakter. Nažalost, vi se ponašate kao da ste sveti i nevini kao mala djeca i kao da mi ništa ne znamo. Prošlo je vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja "istina" koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Kada pokažete "objektivno" kakve ste zločine napravili nad BiH i njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima, onda možemo pričati o mogućnostima saživota i otpočeti razgovor o budućnosti. A do tad sve je to velikosrpska hegemonijska naracija u sklopu projekta "sve srpsko u jednoj državi". Naravno, odsad ćete morati uvažavati patriote u i van BiH  jer su uspjeli da se suprotstave veliksorpskom rušilačkom Levijatanu i zaustave kako u BiH, tako i u dijaspori. Računajte na nas koji se nećemo odreći svoje države BiH, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedintvenog teritorijalnog integriteta, politićkog subjektiviteta. dravnosti  i nezavisnosti. Vi ste primjer kontinuiranog i agresivnog kidisanja  na BiH. Ali trebate znati da je BiH ostala državna i jedinstvena zajednica kroz dugu svoju povijest, cjelovita kao teritorij i jedinstvena kao historijsko trajanje. Za razliku od svojih susjeda BiH je imala najdublju državnu i društvenu slobodu zahvaljujući svome historijskom trajanju. Zato je teško zamiliti Ideju Evrope poslije zločina agresije i genocida na BiH, zločina koji su dubinu bosanske slobode sveli na prezir države BiH sa potpunom disolucijom bosanskog društva u kome žrtva, a prva žrtva je bosanskohercegovačka država, i dalje nije došla do istine i pravde. BiH je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i koja je zbog svoga insistiranja na odbrani ideja suživota i multikulturalnosti, prihvatanja, poštovanja, priznavanja i tolerisanja drugog i drugčijeg platila visoku cijenu agresije i genocida. Pravedni mir zasnovan na institucionalizaciji kulture pamćenja i istini i pravdi i insistiranje na njemu nema alternative. Zalaganje za mir, istinu, pravdu, ljudska prava i slobode ostaju naše aktivnosti u kojima definitivno nećemo računati na vas i na sve one koji su zajedno sa vama. Mlade generacije čemo učiti o vrijednostima mira, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, vijednostima Ideje Bosne i Bosanskog duha, ali i o kontinuiranoj antibosanskoj kampanji čiji ste vi najbolje oličenje.

 

Emir Ramić

Poruka je pročitana i usvojena aklamacijom na Akademiji građana i njihovih organizacija i zajednica u Kanadi

Vijesti: