Vijesti

Nezavisnost BiH


Nezavinost BiH je samo logički slijed i rezultat onoga što je cijela historija BiH iskazala i za što je ZAVNOBiH ostavio bitne političke i ustavno-pravne pretpostavke. Tekovine Narodnooslobodilačkog pokreta i antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu bile su značajan temelj odbrambenog rata 1992.-1995. protiv fašizma, a za očuvanje BiH.

The independence of B&H is only a logical step and result of what the entire history of B&H has already suggested, for which Antifascist council of national liberation of B&H set import political and constitutional foundations. The legacy of National liberation movement and antifascist war in the WWII were relevant foundation for the defensive war in 1992-1995 against fascism, and for preservation of B&H.
/E.R./

Vijesti: